RESTAURATIE
OUDEKERSKTOREN AMSTERDAM

De Oudekerkstoren is de oudste kerktoren van Amsterdam. In opdracht van de Gemeente Amsterdam gaat Koninklijke Woudenberg, volgens het restauratieplan van Archivolt Architecten, de toren restaureren. Om de werkzaamheden uit te voeren wordt de gehele toren in de steigers gezet. Daarnaast worden er aan de voet van de toren diverse bouwplaatsvoorzieningen geplaatst.

De restauratiewerkzaamheden betreffen met name herstelwerkzaamheden aan metselwerk, loodwerk, natuursteenherstel en houtherstel. Tijdens de restauratiewerkzaamheden zal er ook groot onderhoud aan het carillon worden gepleegd.

Planning werkzaamheden

Eind november zal de tijdelijke bouwplaats worden ingericht en zal er worden gestart met het opbouwen van de steigers rondom de toren. Medio februari is de steiger gereed en de tijdelijke bouwplaats wordt verkleind naar de definitieve bouwplaats. De restauratiewerkzaamheden aan het carillon, de gevels en de loden bekleding van de toren vangen aan.

Naar verwachting worden de restauratiewerkzaamheden medio augustus 2021 afgerond. Dan worden ook de steigers afgebroken en de bouwplaats ontmanteld en afgevoerd. De definitieve einddatum is afhankelijk van de weersomstandigheden en het coronavirus met de daarbij opgelegde beperkingen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de bouwplaats? Bekijk dan regelmatig de laatste updates op deze pagina: https://www.koninklijkewoudenberg.nl/oudekerkstoren/.

Foto: Gemeente Amsterdam