Diensten van Koninklijke Woudenberg

Restaureren

Restaureren… het is verankerd in het DNA van Koninklijke Woudenberg en onze vakmensen. Het zijn de roots waaruit ons bedrijf sinds 1799 is gegroeid en vandaag de dag alle medewerkers met vakmanschap, trots en zorgvuldigheid het cultureel erfgoed in ere herstellen. Wij gaan te werk vanuit onze passie dat we kunst voor iedereen aan het herstellen zijn: het gebouw zelf, de technieken die van oudsher zijn gebruikt, de architectuur, de gebruikte materialen, ornamenten, de sfeer en het karakter van toen. Wij bouwen tussen heden en verleden: voor nu en voor toekomstige generaties.

Lees meer..

Renoveren

Steeds vaker is er behoefte om monumentale gebouwen zowel te behouden als aan te passen aan kwaliteits- en comforteisen van deze tijd. Onze kracht is dat wij vanuit de invalshoek als restaurateur in het project met de opdrachtgever en zijn adviseurs meedenken én kunnen uitvoeren. Bij renovatieprojecten draait het om de moderne invulling in een monumentale schil; het onzichtbaar toevoegen van installaties, duurzame technieken, aansluitdetails en bouwfysica. Onze toegevoegde waarde ligt in het vinden van oplossingen in deze vraagstukken die technisch hoogwaardig, efficiënt, passend en onzichtbaar zijn. 

 Lees meer..

Herbestemmen

Als een gebouw haar oorspronkelijke functie heeft verloren, is er steeds vaker de behoefte om een andere invulling te vinden; een nieuwe bestemming waarbij het pand blijft behouden voor de toekomst. Wij stellen het gebouw en zijn mogelijkheden daarin centraal. We bepalen de karakteristieke elementen die de kwaliteit van het gebouw kenmerkt. Deze identiteit zal zoveel mogelijk behouden blijven. Wij werken samen met een huidige of toekomstige eigenaar van het pand verschillende scenario’s uit: rekening houdend met een gezonde exploitatie; de opbrengsten en kosten overzichtelijk, in de juiste balans.

Lees meer..

Onderhoud

Uw monument of publieke omgeving is in gebruik. Onderhoudswerkzaamheden kunnen dan een storende factor zijn. Het team Service & Onderhoud van Koninklijke Woudenberg stelt de gast centraal: uw ‘business as usual’ moet immers ongehinderd door kunnen gaan. Onze medewerkers proberen zo de mogelijke overlast tijdens de onderhoudsklus zo goed mogelijk te beperken en waar mogelijk onzichtbaar te laten zijn. Wij selecteren het juiste team voor uw klantvraag om de onderhoudsklus te klaren. Onzichtbaar waar mogelijk, zichtbaar waar nodig.

Lees meer..