VAKMANSCHAP EN PARTNERSCHAP VOOR DE HISTORIE VAN MORGEN

Koninklijke Woudenberg versterkt belevingswaarde cultureel erfgoed

Koninklijke Woudenberg is een Erkend Restauratie Bouwbedrijf. Onze missie: het mogelijk maken dat iedereen kan blijven genieten van historische gebouwen – in de ontwerpfase, tijdens de werkzaamheden en in de toekomst.

Als partner voor opdrachtgevers en ontwerpers speelt Koninklijke Woudenberg een toonaangevende rol in restauratie, herbestemming, renovatie en onderhoud van het cultureel erfgoed en zijn belevingswaarde.

Dat doen wij met passie en we komen met duurzame oplossingen voor de klant om in zijn behoeften te voorzien. Door vakmanschap en partnerschap. En dat zie je terug in onze projecten!

TOONAANGEVEND OP VELE VLAKKEN RESPECTEER HET MONUMENTALE

Restaureren

Restaureren… het is verankerd in het DNA van Koninklijke Woudenberg en onze vakmensen. Het zijn de roots waaruit ons bedrijf sinds 1799 is gegroeid en vandaag de dag alle medewerkers met vakmanschap, trots en zorgvuldigheid het cultureel erfgoed in ere herstellen. Wij gaan te werk vanuit onze passie dat we kunst voor iedereen aan het herstellen zijn: het gebouw zelf, de technieken die van oudsher zijn gebruikt, de architectuur, de gebruikte materialen, ornamenten, de sfeer en het karakter van toen. Wij bouwen tussen heden en verleden: voor nu en voor toekomstige generaties.

Lees meer

Renoveren

Steeds vaker is er behoefte om monumentale gebouwen zowel te behouden als aan te passen aan kwaliteits- en comforteisen van deze tijd. Onze kracht is dat wij vanuit de invalshoek als restaurateur in het project met de opdrachtgever en zijn adviseurs meedenken én kunnen uitvoeren. Bij renovatie projecten draait het om de moderne invulling in een monumentale schil; het onzichtbaar toevoegen van installaties, duurzame technieken, aansluitdetails en bouwfysica. Onze toegevoegde waarde ligt in het vinden van oplossingen in deze vraagstukken die technisch hoogwaardig, efficiënt, passend en onzichtbaar zijn. Met respect voor het monumentale.

Lees meer

 

Herbestemmen

Als een gebouw haar oorspronkelijke functie heeft verloren, is er steeds vaker de behoefte om een andere invulling te vinden; een nieuwe bestemming waarbij het pand blijft behouden voor de toekomst. Wij stellen het gebouw en haar mogelijkheden daarin centraal. We bepalen de karakteristieke elementen die de kwaliteit van het gebouw kenmerkt. Deze identiteit zal zoveel mogelijk behouden blijven. Bijvoorbeeld de bijzondere detaillering van vroeger die onze vaklieden in ere herstellen. Wij werken samen met een huidige of toekomstige eigenaar van het pand verschillende scenario’s uit: rekening houdend met een gezonde exploitatie; de opbrengsten en kosten overzichtelijk, in de juiste balans.

Lees meer

Onderhoud

Uw monument of publieke omgeving is in gebruik. Onderhoudswerkzaamheden kunnen dan een storende factor zijn. Het team Service & Onderhoud van Koninklijke Woudenberg stelt de gast centraal: uw ‘business as usual’ moet immers ongehinderd door kunnen gaan. Onze medewerkers proberen zo de mogelijke overlast tijdens de onderhoudsklus zo goed mogelijk te beperken en waar mogelijk onzichtbaar te laten zijn. Wij selecteren het juiste team voor uw klantvraag om de onderhoudsklus te klaren. Onzichtbaar waar mogelijk, zichtbaar waar nodig.

Lees meer

 

VAKMANSCHAP EN PARTNERSCHAP

Vakmanschap en Partnerschap staan bij ons hoog in het vaandel. De kwaliteit van de werkzaamheden blijft gewaarborgd door goed opgeleide specialistische ambachtslieden. Als Erkend Restauratie Bouwbedrijf hebben wij vakmensen in eigen dienst en leiden we nieuwe generaties op in het ambacht: van restauratietimmerman tot smid en van metselaar tot beeldhouwer. Dit doen we vanuit onze eigen Erkende Leerbedrijven.

Koninklijke Woudenberg is er trots op dat we een sterke basis vakmensen in dienst hebben. Wij gaan hier de komende jaren verder in investeren. Wij zetten onze kennis en kunde in om ook nieuwe specialisten op te leiden. Hiermee leveren wij een belangrijke  bijdrage aan de continuïteit en de hoge kwaliteit van ons werk: naar onze opdrachtgevers, onze partners, collega-aannemers en voor de hele sector. Daarbij geloven wij in de kracht van samenwerken; open en transparant. Het resultaat is dat onze vakmensen, sinds 1799 dagelijks met trots en passie bezig zijn met de mooiste monumentale werken. 

Lees meer

ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS