Herbestemmen

Herbestemmen

Herbestemming is het hergebruiken van een gebouw door er een nieuwe functie aan te geven.  Het is hierbij de kunst om waardevolle details te behouden, waardoor het karakter van een gebouw behouden blijft.

Ons land telt veel gebouwen die de komende jaren een nieuwe bestemming zullen krijgen. Stuk voor stuk gebouwen die hun oorspronkelijke bestemming zijn verloren, maar middels herbestemming weer jaren mee kunnen. Vaak zijn gebouwen die in aanmerking komen voor herbestemming gebouwen die veel cultuurhistorische waarde hebben of beeldbepalend zijn in de omgeving. Denk hierbij aan kerken, kastelen, fabrieken en pakhuizen die herbestemd worden tot appartementen, winkels of bijvoorbeeld hotels.

Respect voor een duurzame toekomst

Tegenwoordig kunnen we niet meer om het belang van duurzaamheid heen, een duurzaam gebruik van de gebouwde omgeving maakt hier een groot deel van uit. Herbestemming van gebouwen past in deze visie. Een gebouw krijgt als het ware een tweede leven, waarbij direct wordt gekeken naar het verduurzamen van een gebouw. Dat vertaalt zich naar technisch hoogwaardige methoden die wij inzetten om het gebouw te transformeren naar een gebouw dat voldoet aan de huidige wetgeving en normen op het gebied van duurzaamheid.