GRESWARENFABRIEK
REUVER

Koninklijke Woudenberg – Maasveste Berben VOF heeft in opdracht van HEVO en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) de volledige casco restauratie van de Greswarenfabriek in Reuver verzorgd. De Greswarenfabriek is één van de weinige overblijfselen van de keramische industrie gelegen op het voormalig industrieterrein Molenveld-Zuid in Reuver. De cultuurhistorische waarde van het gebouw is groot, maar het gebouw had al jaren geen gebruiksfunctie meer en verkeerde in een erg slechte staat.

In 2014 werd de Greswarenfabriek op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst, nadat het in 2007 werd afgestoten door de Wienerberger Groep. Totdat de Stichting Onderwijs Midden-Limburg haar kans zag om in het gebouw een unieke leeromgeving te realiseren was het gebouw in verval geraakt.

EEN UNIEKE LOCATIE VOOR ONDERWIJS

ONDERWIJS IN EEN UNIEK MONUMENT

Het industriële monument wordt inmiddels gebruikt voor de huisvesting van o.a. vmbo- en havo onderwijsinstelling BC Broekhin. Daarnaast gaat de Greswarenfabriek huisvesting bieden aan een combinatie van maatschappelijke ondernemingen die een samenwerking aangaan met de school. Zo is ook restaurant De Gresbuus in het gebouw gevestigd, waar leerlingen direct stage kunnen lopen en waar de mensen uit de buurt kunnen komen genieten van een kop koffie met wat lekkers.

Na de restauratie van de Greswarenfabriek beschikt SOML vanaf 4 december 2019 over een gebouw met meerdere grote ruimten, die ze op maat kan inzetten al naar gelang het onderwijs dat verlangt. Een toekomstbestendig gebouw waar de gewijzigde onderwijsvisie goed tot haar recht komt.

DUURZAME RESTAURATIE

Om onnodig gebruik van schaarse grondstoffen te voorkomen zijn de aanwezige materialen en techniek in het monument als uitgangspunt genomen. Oude elementen die een afspiegeling van de werkzaamheden die in het gebouw hebben plaatsgevonden zijn gedemonteerd en later herplaatst of verwerkt in een nieuwe functionaliteit. Zo zijn oude stookovens omgevormd tot spreekkamers en blijven karakteristieke houten knooppuntverbindingen zichtbaar.  De officiële opening volgt in het voorjaar van 2020.

Fotografie: HEVO – Mike van Schoonderwalt