Kwaliteit

Kwaliteit, milieuzorg, veiligheid en arbo, efficiency, effectiviteit en (kost)prijs. Allemaal aspecten die nauw met elkaar samenhangen en die voor een goede bedrijfsvoering en procesbeheersing noodzakelijk zijn.

Beheersing van het bouwproces is een voorwaarde om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen en om kwaliteit aan onze opdrachtgevers te garanderen. Daardoor zijn wij in staat om onze opdrachtgevers de juiste certificaten te overleggen die nodig zijn om zekerheid, veiligheid, kunde en kwaliteit te garanderen. Onze directieverklaring ligt ten grondslag aan alle werkzaamheden die wij uitvoeren.

Certificering

Kwaliteit, milieuzorg, veiligheid en Arbo, efficiency, effectiviteit en (kost)prijs zijn aspecten die nauw met elkaar samenhangen en die voor een goede bedrijfsvoering en procesbeheersing noodzakelijk zijn. Beheersing van het bouwproces is een voorwaarde om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen.

Koninklijke Woudenberg heeft gekozen om haar functioneren te laten toetsen in het kader van de toetsingen voor Erkend Restauratiebedrijf (ERB), ISO 9001, ISO 14001 en VCA**. Deze regelingen zijn inmiddels meer dan tien jaar in gebruik.

Vakmensen

Zonder vakmensen geen vakwerk. Juist vanwege de kennis, kunde en ervaring van onze ambachtslieden is Koninklijke Woudenberg in staat om voor de klant oplossingen te bedenken die specifieke klantbehoeften vervullen. Daarmee zijn onze mensen in staat met technisch vernuft mee te denken met de klant. Koninklijke Woudenberg heeft een groot aantal restauratiespecialisten in eigen huis. Of het nu om restaurerenherbestemmen, renoveren, of onderhoud gaat.