Start herstelwerkzaamheden aan Walmuur
en Rondeel Vief Köp in Maastricht

In maart 2019 stortte een deel van de walmuur nabij Rondeel Vief Köp bij het stadspark van Maastricht in. De eerste prioriteit was het waarborgen van de veiligheid middels het aanbrengen van diverse stutconstructies. Het daaropvolgend onderzoek in samenwerking met Gemeente Maastricht was begin 2023 afgerond.

Het uitgangspunt van dit onderzoek was de historische waarde van de walmuur te behouden en het publiek een uniek inkijkje in de geschiedenis te kunnen blijven geven. In bouwteamverband  heeft de verdere uitwerking plaatsgevonden waarna de herstelwerkzaamheden aan de walmuur en het Rondeel Vief Köp binnenkort van start kunnen gaan. Koninklijke Woudenberg uit Maastricht en Laudy Bouw & Ontwikkeling uit Sittard, beide gespecialiseerd in het behoud van cultureel erfgoed, gaan deze werkzaamheden als bouwcombinatie uitvoeren.

Herstel- restauratieproces
Het herstel- en restauratieproces omvat verschillende belangrijke stappen:
Verwijderen natuurstenen buitenschil: De natuurstenen buitenschil van de muur wordt zorgvuldig verwijderd, genummerd en opgeslagen voor latere reconstructie.

Vijver wordt bouwplaats en depot: De aanliggende vijver wordt een tijdelijke bouwplaats met het depot voor de natuurstenen. De vissen en schildpadden worden elders ondergebracht. Na voltooiing van de werkzaamheden wordt de vijver hersteld.

Afgraven aarden wal: Aan de achterzijde van de muur wordt een deel van de aarden wal afgegraven om de stabiliteit van de muur te waarborgen.

Nieuwe inrichting achterliggend terrein: Na voltooiing van de restauratie van de walmuur en het rondeel zal het achterliggende terrein opnieuw worden ingericht.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden gaan op 16 oktober van start. Vanaf 2 oktober wordt het terrein voorbereid en afgebakend. De bouwplaats zal toegankelijk zijn via de Sint Pieterskade. Naar verwachting zullen de restauratiewerkzaamheden in december 2024 afgerond zijn.

Wij kijken uit naar een succesvolle restauratie en herinrichting van dit historische monument.

In de media
De volgende media heeft ons project al onder de aandacht gebracht:

NOS: https://nos.nl/artikel/2491928-herstel-ingestorte-stadsmuur-kost-maastricht-ruim-zes-miljoen-euro

1Limburg: https://www.1limburg.nl/nieuws/2293064/opbouw-stadsmuur-maastricht-fors-duurder-dan-eerder-gedacht 

Beeld: ANP