Restauratie Oudekerkstoren

Koninklijke Woudenberg gaat in opdracht van de Gemeente Amsterdam de Oudekerkstoren restaureren. Wij zijn er trots op om aan het behoud van dit prachtige monument in de stad Amsterdam ons steentje te mogen bijdragen.

Op deze pagina houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en stellen we u voor aan het projectteam van Koninklijke Woudenberg.

De Oudekerkstoren is de oudste kerktoren van Amsterdam en heeft een hoogte van 67 meter. De Oudekerkstoren heeft een rijke bouwgeschiedenis. Tussen 1564-1566 kwam een nieuwe torenspits, in een vroeg Renaissance stijl met gotische elementen tot stand, die het tegenwoordige stadshart van Amsterdam nog steeds siert.

Werkzaamheden

Om de werkzaamheden uit te voeren wordt de gehele toren in de steigers gezet. Daarnaast worden er aan de voet van de toren diverse bouwplaatsvoorzieningen geplaatst.

De restauratiewerkzaamheden betreffen met name herstelwerkzaamheden aan metselwerk, loodwerk, natuursteenherstel en houtherstel. Tijdens de restauratiewerkzaamheden zal er ook groot onderhoud aan het carillon worden gepleegd.

Bij de montage en demontage van het steigerwerk en bij het hakwerk voor het restaureren van de voegen, baksteen en natuursteen van de gevels is enige geluidsoverlast helaas onvermijdelijk. Wij begrijpen dat dit in de huidige tijd waarin er (meer) thuis wordt gewerkt niet wenselijk is maar er zijn helaas geen alternatieve uitvoeringsmogelijkheden.

Update vanaf de bouwplaats

22 november 2021

Na een periode van bijna een jaar is de restauratie van de Oudekerkstoren afgerond. Graag bedanken we de omwonenden en iedereen die op welke wijze dan ook is betrokken bij dit werk voor hun begrip en betrokkenheid.

Is uw interesse gewekt en wilt u op de hoogte worden gehouden van de projecten die Koninklijke Woudenberg realiseert, volg ons dan op Facebook of Linkedin.

12 september 2021

De laatste weken zijn we bezig geweest met het loodwerk
van het plat onder het carillon te vernieuwen. Daarnaast hebben we het voegwerk gerepareerd en
kapotte stenen vervangen. Hiermee zijn we zo goed als klaar. In de planning
De komende tijd gaan we binnen aan de slag met de volgende werkzaamheden:
• het herleggen van de natuursteen vloer in het torenportaal
• de houtverduurzaming / insectenbestrijding in de houtconstructie
• divers klein timmerwerk
• het volledig afbouwen van de steiger
Zodra deze werkzaamheden afgerond zijn, gaan we alle voorzieningen die we in de toren getroffen
hebben tegen het stof verwijderen.

We verwachten dat we begin oktober de bouwplaats inrichting te verwijderen, waarna we uiterlijk
half oktober de Oudekerkstoren op zullen leveren. U kunt dan weer luisteren naar het prachtige
geluid van het carillon en het uurwerk zal weer aan staan. Daarnaast kunnen de luidklokken ook
weer geluid worden.
Voor het afvoeren van het steigermateriaal en de bouwplaats inrichting zijn diverse
transportbewegingen noodzakelijk. Uiteraard proberen we de overlast hiervan zoveel mogelijk te
beperken.

9 juli 2021

De haan en de bol

De haan is teruggeplaatst en staat weer te shinen op zijn oude vertrouwde plekje boven op de Oudekerkstoren. Met onder zicht de bol, die ook weer helemaal hersteld en verguld is. Toen de gouden bol enige tijd geleden gedemonteerd en geopend werd, troffen we een bijzonder vondst aan: een soort tijdscapsule met omschrijvingen van vorige restauraties in 1939, 1962 en 1982.  Een terugblik in de tijd!
Deze tijdcapsule is 29 juni teruggeplaatst, uiteraard aangevuld met een samenvatting van de werkzaamheden die tijdens deze restauratie worden uitgevoerd.

 

Het Carillon

De in eerste instantie gedemonteerde bellen van het carillon zijn ook weer teruggeplaatst in het carillon frame. Alle bedrading ten behoeve van de bediening wordt nu weer aangebracht: echt vakmanschap!

De komende periode zal het carillon worden gestemd, en speelklaar worden gemaakt. Waarna zijn prachtige geluid weer zal weerklinken in centrum Amsterdam.

Werkzaamheden steiger

De werkzaamheden aan de boventop van de toren zijn gereed. We zijn begonnen met de demontage van de steiger van het bovenste deel.

In verband met de veiligheid is rondom de schutting van de bouwplaats een aanvullend hekwerk geplaatst; dit als waarborging van de veiligheidszone.

 

18 mei 2021

We houden u graag op de hoogte van de voortgang van onze restauratiewerkzaamheden aan de Oudekerkstoren in Amsterdam. De vaklieden zijn hard aan het werk. Zo is de schilder bezig met schilderen van de ramen en kozijnen van de kerktoren, zowel binnen als buiten. Ook de loodgieter is aan de slag gegaan; hij werkt aan de Ui. Eén vlak van de ui- bekleding wordt compleet vervangen, omdat we hier sporen van lekkage hebben aangetroffen. Daarnaast is hij bezig met de loodwerkzaamheden bij het loden plat en de daarbij horende omloop en goot. We brengen daar ter hoogte van het Carillonframe eigenlijk een nieuwe loden dakbedekking aan. Met betrekking tot de hakwerkzaamheden aan het exterieur kunnen we melden dat deze nagenoeg afgerond zijn.

 

Koker aangetroffen in de bol

Tijdens de werkzaamheden aan het kruis van de Oudekerkstoren in Amsterdam hebben we de vergulde bol gedemonteerd. De bol wordt opnieuw verguld. In de bol hebben we een koperen koker aangetroffen. We hebben de koker geopend en deze bevatte 3 brieven: 1 brief uit 1939, een brief uit 1962 en 1 brief uit 1982. In deze brieven is de onderhoudshistorie van de Oudekerkstoren beschreven, wat ons een een mooie terugblik in de tijd. oplevert.

Zodra de bol weer wordt teruggeplaatst, zal ook de koker met de brieven er weer in worden gestopt. Uiteraard aangevuld met een nieuwe brief, waarin de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd zijn beschreven.

Haan en klokken

De verwachting is dat half juni de haan weer wordt teruggeplaatst en het bovenste gedeelte van de steiger weer word afgebroken. Vanaf half juni zullen ook de klokken van het carillon weer terug worden geplaatst.

23 februari 2021

De afgelopen weken heeft u gezien hoe de toren verdween achter een hele hoge steiger. Nu de steiger staat, kunnen we beginnen met het restauratiewerk en onderhoud aan de toren. Binnenkort wordt er nog een schutting rondom de toren en de steiger geplaatst.

Maandag 22 februari 2021 was een bijzondere dag voor de haan van de Oudekerkstoren. Wij hebben hem in de ochtend tijdelijk van zijn plek gehaald. De haan wordt verguld en wordt dan weer prachtig glimmend door ons terug op de toren geplaatst.

Ook zijn de 24 kleine klokken van het carillon gedemonteerd en vervoerd naar Koninklijke Eijsbouts. Zij voeren diverse aanpassingen aan het carillon uit, onder andere aan klepels en hamers, waarna de klokken weer terugkomen. De klokken blijven ongewijzigd.

Geluidsoverlast.

Vanaf heden beginnen wij met het hakwerk. Dit is onderdeel van het restauratieproces van  de voegen, baksteen en natuursteen van de gevels. Helaas is enige geluidsoverlast tijdens deze werkzaamheden onvermijdelijk. Wij begrijpen dat dit in de huidige tijd waarin er (meer) thuis wordt gewerkt niet wenselijk is, maar er zijn helaas geen alternatieve uitvoeringsmogelijkheden.

19 februari 2021

De steigerwerkzaamheden zijn nagenoeg gereed. Ondertussen is ook de bouwplaats definitief ingericht met bouwketen. De komende periode zullen we rondom de bouwplaats nog een schutting plaatsen.

Deze schutting zal naar verwachting medio maart 2021 worden voorzien van een beplating waarop een kunstwerk is aangebracht.

Werkzaamheden:

In de week van 15 februari zullen beginnen met werkzaamheden aan het metselwerk en het voegwerk van de toren. Als eerste gaan we de voegen van het metselwerk, die aangetast zijn door weersinvloeden, uithakken.

Deze werkzaamheden kunnen mogelijk enige geluidshinder veroorzaken.

27 januari 2021: Carillon Oudekerkstoren

Vanaf heden is het carillon buitenwerking gesteld in verband met de restauratie van de Oudekerkstoren. Het carillon zal gedemonteerd worden en bij Koninklijke Eijsbouts in Asten zal de restauratie ervan gebeuren.

Wij verwachten medio september 2021 het carillon weer speelklaar te hebben, zodat de mooie klanken het centrum van de stad Amsterdam weer zullen opluisteren.

Carillon Oudekerkstoren restauratie

 

November 2020   Steigerwerkzaamheden

Op maandag 30 november zijn we gestart met de steigerwerkzaamheden. Het doel is om de volledige toren medio februari in de steigers te hebben staan.

Voor nu wensen we u alvast prettige feestdagen en een gezond 2021!

Planning

Eind november 2020
De start van het project omvat eerst het inrichten van een tijdelijke bouwplaats en het opbouwen van steigers rondom de toren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Bouwplaats_Oudekerkstoren_Amsterdam_01.gif
Inrichting bouwplaats

Medio februari 2021
De steiger is gereed en de tijdelijke bouwplaats wordt verkleind naar de definitieve bouwplaats. De restauratiewerkzaamheden aan het carillon, de gevels en de loden bekleding van de toren vangen aan.

Medio augustus 2021
De restauratiewerkzaamheden zijn afgerond, de steigers afgebroken, de bouwplaats ontmanteld en afgevoerd. De definitieve einddatum is afhankelijk van de weersomstandigheden en het coronavirus met de daarbij opgelegde beperkingen. De werkzaamheden kunnen mogelijk uitlopen tot medio oktober 2021.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor het project zijn uitvoerder Jan van Ingen en projectleider Bert Woudenberg uw aanspreekpunt bij Koninklijke Woudenberg.

 

U kunt contact opnemen via e-mail: oudekerkstoren@koninklijkewoudenberg.nl