VERSTERKING
STENENDIJK HASSELT

De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Om de dijk te beschermen wordt er een damwand in de dijk geplaatst, waarbij de unieke stenen muur behouden blijft. Koninklijke Woudenberg zorgt tijdens de dijkversterking voor de restauratie van de monumentale muur. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het dijkversterkingsproject is een traject van ruim een kilometer langs het Zwartewater. Het project is definitief gegund aan de Dijkzone Alliantie Stenendijk, bestaande uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders de Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe. Bestuurder Breun Breunissen is blij met de gekozen alliantie en heeft alle vertrouwen in de samenwerking.

“Natuurlijk hebben we gekeken naar kwaliteit en kosten. Maar we hebben ook bewust gekozen voor een marktpartij die, net als wij, duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Zo worden de werkzaamheden aan de dijk straks volledig elektrisch aangedreven uitgevoerd. Op de voorlopige gunning zijn geen bezwaren gemaakt. De afgelopen weken heeft de Dijkzone Alliantie Stenendijk de plannen uit de aanbesteding verder uitgewerkt, met volop aandacht voor duurzaamheid en innovatie.”

Bekijk in onderstaande video wat we gaan doen.

Het waterschap en de Dijkzone Alliantie Stenendijk bundelen de kennis al vroeg in het project en werken de plannen samen verder uit. Breunissen: “De bedoeling is dat we zo de risico’s beperken. Denk bijvoorbeeld aan techniek, financiën of bij het aanvragen van vergunningen. Zo werken we samen aan het restaureren van de dijk, op een manier die het karakter van de dijk eer aan doet én die passend is in de omgeving.”

Eind 2021 gaat de eerste schop de grond in voor de dijkversterking, tot die tijd wordt het ontwerp verder uitgewerkt door het waterschap en de Dijkzone Alliantie Stenendijk.

De restauratie van de voormalige zeewering start medio 2021, in de mooie maanden van het jaar, want voor onze zon-aggregaat die de benodigde elektriciteit moet leveren is zon en licht nodig.

Foto: Drents Overijsselse Delta