STEDENBOUW:
NETLEVERANCIER BOUWT EEN PAND DAT VOLDOET AAN ENERGIELABEL A

De medewerkers kunnen het zich bijna niet meer voorstellen: smalle gangen met deuren naar kleine kamertjes, verouderd meubilair, stalen kozijnen met enkel glas en slangen om het gebouw te verwarmen. Nu werken zij in kleurrijke kantoortuinen waar de installaties en industriële elementen in het zicht zijn gebleven. Stalen puien en beglazing zorgen voor een eigentijdse uitstraling, licht en transparantie.

49 jaar geleden werd het pand van netleverancier Stedin in Delft voor het eerst in gebruik genomen. 33 jaar geleden kreeg het zijn laatste grote opknapbeurt. Het pand was dus wel toe aan een verandering. In 2016 werd besloten dat de ligging van het pand te goed was om het pand te verkopen en in 2017 kwamen stap voor stap de plannen voor renovatie op tafel. Gekozen werd voor een renovatie in twee fasen, beginnend met de laagbouw en gevolgd door de hoogbouw. De renovatie werd uitgevoerd door Koninklijke Woudenberg, onderdeel van de Janssen de Jong Groep. Deze leverde het Plan van Aanpak, dat exact aansloot op de wensen van Stedin.

MILIEUBEWUST VISITEKAARTJE

Inmiddels is het pand van Stedin weer klaar voor de toekomst. Het is uitgerust met een moderne klimaatinstallatie, geïsoleerde gevels, HR+++ glas en LED-verlichting. Op het magazijndak liggen meer dan 1.100 zonnepanelen en het parkeerterrein is uitgerust met ruim zestig laadpalen. “Als netbeheerder hebben we ook een voorbeeldfunctie”, merkt John van der Wolf, manager Facilities van Stedin, hierover op. “Met de inrichting van het pand dragen we uit wie we zijn en voor welke maatschappelijke uitdagingen wij staan.” In dit kader werd ook gesloopt materiaal zoveel mogelijk hergebruikt of duurzaam afgevoerd.

MEDEWERKERSVERHUIZINGEN

Koninklijke Woudenberg sloopte eerst in het lage gedeelte alle niet-dragende elementen, om het pand vervolgens in de nieuwe indeling weer op te bouwen. “Het was een grote uitdaging om de renovatie uit te voeren op een terrein waarop het overgrote gedeelte van de medewerkers gewoon aan het werk was”, vertelt Louis Camps, clusterdirecteur Bouw & Ontwikkeling van Janssen de Jong. “Gezien het hoge veiligheidsbesef waren zij gewend om mee te denken, terwijl wij bezig waren met zaken als veiligheid, stof- en geluidsbeperking. Over de organisatie trouwens niets dan lof. Zeker de verhuizing van het hoge naar het nieuwe, gerenoveerde gedeelte verliep als een gesmeerde, militaire operatie. In één dag hadden we de beschikking over het tweede gedeelte, de hoogbouw, en konden we weer verder.”

ASBESTSANERING

Minder gesmeerd verliep de asbestsanering. “Juist omdat we veel ervaring hebben met asbestsanering, drongen we aan op een zorgvuldig onderzoek”, vertelt Camps. “In 95% van de gevallen treffen we na de sanering nog asbest aan. In dat geval gaat er een zwart/geel lint omheen en zijn wij aan de góden overgeleverd. Helaas heeft dit ook bij Stedin geleid tot vertraging en extra kosten. Gelukkig is het – dankzij de platte organisatie – relatief snel opgelost.”

Voor het overige verliep het renovatieproces voorspoedig. Sinds december 2019 werken de medewerkers in een goed geïsoleerd pand met energielabel A en is het aantal werkplekken gestegen van 450 naar 850.

Bron: stedenbouw.nl