RESTAURATIE STENENDIJK FASE 2

Op 15 augustus is de tweede fase van de restauratie van de monumentale Stenendijk gestart. De komende maanden zijn onze restauratiemetselaars bezig met het muuraanzicht en de fundatie van de dijk. Ze zijn begonnen met het uithakken van het voegwerk en inboeten van het metselwerk. Ook nu wordt er weer milieuvriendelijk gewerkt met elektrisch aangedreven gereedschap.  

MONUMENTALE STENENDIJK

In opdracht van Dijkzone Alliantie Stenendijk Hasselt zijn wij in september 2021 gestart met de restauratie van  de monumentale Stenendijk in Hasselt. De monumentale muur beschermt de omgeving tegen overstromingen.  En dat doet hij al eeuwen. De oudste delen zijn meer dan 500 jaar oud. De muur behoort tot het meest unieke, authentieke en omvangrijke waterschapserfgoed van ons waterschap.

Bij de restauratie is veel aandacht voor de monumentale waarde en de uitstraling van de muur. Zo wordt voor ieder van de ruim 80 muurvakken bekeken welk steentype er wordt gebruikt voor het vervangen van stenen.

De eerste fase van de restauratie, het restaureren van metselwerk in het bovenste gedeelte van de muur, is in maart 2022 afgerond. Om te voorkomen dat er onnodig korstmossen of muurplanten zouden verdwijnen, werden alleen die delen van de muur schoongemaakt waar ook daadwerkelijk het voeg- en metselwerk wordt gerestaureerd.