RESTAURATIE
SPUISTRAAT 10 IN DEN HAAG

16 juli 2019

Spuistraat 10 in Den Haag is het voormalig meubel- en tapijtmagazijn van de firma Gescher en Kemper. Het pand is een ontwerp uit 1917 van architect Jos Duijnstee. Koninklijke Woudenberg en dochterondernemingen Meesters In en Van der Vegt hebben de opdracht gekregen om het pand grondig te restaureren.

Al sinds de late middeleeuwen is de Spuistraat in Den Haag een straat waar bedrijvigheid en handel zijn geconcentreerd. Rond 1850 wordt veel bestaande bebouwing vervangen door winkelpuien zoals wij deze kennen. Vanaf 1875 worden veel oude panden gesloopt of zodanig verbouwd dat er sprake is van een ware transformatie. De nieuwe panden zijn veel hoger en laten een rijke geschiedenis aan verschillende architectuurstijlen zien. Spuistraat 10 is hiervan een aansprekend voorbeeld.

Terug naar de oorsprong

Het pand is een zeldzaam voorbeeld van een winkelmagazijn in Art Deco en heeft voor Den Haag veel architectuurhistorische waarde. In opdracht van Patrizia zal Koninklijke Woudenberg de volledige restauratie van het pand uitvoeren en begeleiden. Het doel van bescherming van het pand is om bij te dragen aan het behoud van de historische identiteit van de Spuistraat.

De werkzaamheden bestaan uit de restauratie en vervanging van de natuurstenen elementen en stalen vensters in de gevel van het winkelpand. Men wenst hierbij terug te restaureren naar de gevel uit de bouwtijd. Dat betekent dat de roedeverdeling wordt teruggebracht en dat het glas in lood wordt vervangen door heldere beglazing. Het dak wordt voorzien van nieuwe leibedekking, lood en zinkwerk en de houten kozijnen, spanten dakbeschotten en goten worden gerestaureerd of vervangen waar nodig. Daarnaast wordt het pand verduurzaamd, onder andere door het toepassen van dubbelglas en koudebrugonderbreking.

Verwachting is dat er na de bouwvak, medio augustus, gestart kan worden met de werkzaamheden.