KICK-OFF RESTAURATIE EN HERBESTEMMING FORT BUITENSLUIS

Wij zijn er buitengewoon trots op aan te kondigen dat wij de restauratie en herbestemming van Fort Buitensluis te Numansdorp mogen realiseren.

Onze algemeen directeur, Aafke van der Werf, Harry van Waveren, wethouder erfgoed gemeente Hoeksche Waard, Sander Ros, directeur van RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland en Jack de Leeuw, voorzitter van de Stichting Fort Buitensluis die het Fort beheert en ontwikkelt, spraken met elkaar af het in originele staat verkerende Fort zorgvuldig te restaureren en geschikt te maken voor de ontvangst van een breed publiek. Het doel is dat bezoekers kunnen leren over de bijzondere geschiedenis van dit authentieke fort en kunnen wandelen over de fortwallen. En ook om heerlijk te eten in het restaurant of op het dakterras, genietend van het prachtige uitzicht over Hollandsch Diep en Volkerak.

Samen met een installatietechnisch adviesbureau en een constructeur gaat het bouwteam Fort Buitensluis nu van start. Doel is om het voorlopig ontwerp voor de bomvrije kazerne in bouwteamverband verder uit te werken, materialen te kiezen, bouwhistorische details te herstellen en vorm te geven aan de nieuwe bestemming: een restaurant en evenementen locatie met goede voorzieningen voor ventilatie, verwarming en verlichting.

Niet alleen op technisch gebied moet er veel uitgewerkt worden. Er ligt ook nog een uitdaging rond de financiering. Door een eenmalige subsidie van € 250.000 van provincie Zuid-Holland is de restauratie en verdere ontwikkeling van het Fort in een stroomversnelling gekomen. Maar er is meer nodig. De Stichting komt binnenkort naar buiten met plannen voor “Vrienden van Fort Buitensluis”. Daarnaast wil de Stichting sponsorovereenkomsten aangaan met bedrijven en is zij op zoek naar participanten die in de ontwikkeling van het Fort willen bijdragen. Het streven is om eind van dit jaar te kunnen beginnen met de daadwerkelijke restauratie en de nieuwe aanbouw waarin toiletten, garderobe, keuken en technische voorzieningen worden gerealiseerd.