KONINKLIJKE WOUDENBERG&MEESTERS IN
RESTAUREREN TWEE FONTEINEN IN ROME IN SAMENWERKING MET ROMEINSE NEDERLANDERS

Nederlanders werken samen aan restauratie cultureel erfgoed in Rome: Bernini’s Bijenfontein en de Fontein van ‘Viale Tiziano’ in ere hersteld

De restauratie van twee geliefde fonteinen in Rome is officieel gestart. De restauratie is opmerkelijk, omdat de door vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap in Rome opgerichte Vereniging Salviamo la Barcaccia en restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg samen de Gemeente Rome hebben aangeboden de twee Romeinse fonteinen te herstellen als geste van solidariteit naar aanleiding van de beschadiging van de Barcaccia-fontein in de Italiaanse hoofdstad. Nu, na intensieve voorbereiding, zijn de werkzaamheden begonnen. De bekende ‘Bijenfontein’ Fontana delle Api en de Fontana dei Giardini van de Viale Tiziano in Rome worden weer in ere hersteld door de Nederlanders.

De beelden van de beschadigde fontein gingen in 2015 de wereld over. Direct volgden er spontane inzamelingsacties door vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap in Rome, verenigd in Salviamo la Barcaccia (Red de Barcaccia). Restauratiebouwbedrijf Koninklijke Woudenberg bood direct aan om de fontein gratis te herstellen. De Romeinen gingen destijds zelf aan de slag om de Bernini fontein te restaureren. Toch wilden de Nederlandse organisaties hun belofte verwezenlijken en besloten in overleg met de gemeente Rome twee andere monumentale fonteinen te restaureren, waaronder Bernini’s ‘Bijenfontein’ Fontana delle Api.

Hechte samenwerking instandhouding cultureel erfgoed
Gedurende de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de Nederlandse bedrijven en de Italiaanse partners steeds hechter geworden. Bij de restauratie van de beide fonteinen zijn ‘vakmanschap’ en ‘partnerschap’ belangrijke elementen om het cultureel erfgoed voor de Romeinen eervol en op basis van vertrouwen te herstellen. De samenwerkende partijen benadrukken dat de instandhouding van cultureel erfgoed voor iedereen belangrijk is. Het kunnen blijven genieten van monumentaal erfgoed gaat over landsgrenzen heen.

Vakmanschap en partnerschap
De restauratie werkzaamheden worden door het specialistische bedrijf Meesters In, onderdeel  van Koninklijke Woudenberg, uitgevoerd. Daarin werkt het bedrijf samen met het Romeinse restauratiebedrijf Conservazione Beni Culturali (CBC) dat onlangs ook de Trevi-fontein heeft gerestaureerd. Met Meesters In heeft het Erkende Restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg de expertise en het vernuft in huis om als ambachtelijke steenhouwerij en betonherstelbedrijf de restauratie van deze vermaarde fonteinen te realiseren. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente Rome en het advocatenkantoor Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati van Angela Mannaerts, die tevens President van Salviamo la Barcaccia is. Dit advocatenkantoor heeft alle overeenkomsten opgesteld en verstrekt bestuursrechtelijke ondersteuning. Ook de Nederlandse Ambassade is nauw betrokken bij dit project. Het ingezamelde geld uit fundraisingsacties door Gymnasium Ceneanum uit Zwolle, Scusa Roma en de Rotterdamse afdeling VNO-NCW vanuit het bedrijfsleven, is volledig ingezet om de restauratie van de fonteinen mogelijk te maken.

Over de Fontana delle Api
De beroemde Fontana delle Api uit 1644 is ontworpen door Gian Lorenzo Bernini, die samen met zijn vader Pietro Bernini aan de Barcaccia-fontein werkte. De ‘Bijenfontein’ loopt schade op door kalkhoudend water. Dit probleem doet zich voor bij veel fonteinen in Rome, die gevoed worden met water uit de originele aquaducten en bronnen. Het restauratiewerk vindt in partnerschap op locatie in Rome plaats door Meesters In met CBC. De oplevering staat gepland in mei 2017.

Over de Fontana dei Giardini
De restauratie van de Fontana dei Giardini bij de Viale Tiziano zal vooral in Nederland plaatsvinden. Deze fontein is door een omgevallen boom zo zwaar beschadigd, dat veel elementen helemaal vernieuwd gaan worden. Dit betekent dat de onderdelen van deze fontein op transport naar de restaurateur in Nederland worden gezet. Koninklijke Woudenberg heeft met Meesters In specialistische kennis en expertise in huis op om de mortelrestauratie en kopieertechniek voor de fontein te realiseren. Daarbij zal de moderne 3D-techniek bij het bedrijf in Nederland worden ingezet. De montagewerkzaamheden zullen vervolgens weer in Rome plaatsvinden. De oplevering van deze fontein staat gepland voor de zomer van 2017.

Over Koninklijke Woudenberg en Meesters In
Erkend Restauratiebouwbedrijf Koninklijke Woudenberg en Meesters In behoren tot de Janssen de Jong Groep. De bedrijven hebben een toonaangevende rol in restauratie, herbestemmingen, renovatie en onderhoud van cultureel erfgoed. De restauratie van het Rijksmuseum in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag zijn projecten waarin beide bedrijven een bijdrage hebben geleverd. www.koninklijkewoudenberg.nl & www.meesters-in.nl

Over Salviamo la Barcaccia
De vereniging is opgericht als spontaan Nederlands burgerinitiatief na de vernielingen op Piazza di Spagna en heeft sindsdien, ook via het Gymnasium Celeanum uit Zwolle en de crowd funding actie Scusa Roma, €20.000 opgehaald. Dit bedrag wordt tevens als bijdrage in de restauratie van beide fonteinen geïnvesteerd. Het bestuur bestaat uit: Angela Mannaerts, President van de Nederlands Romeinse Business Club; Claudia de Regt, President van de Nederlands-Italiaanse vereniging van Rome; Marius de Gaay Fortman, President van het Nederlands Praatcafé in Rome; Maarten van Aalderen, Nederlands journalist in Rome; Pater Tiemen Brouwer, een vertegenwoordiger van de Friezenkerk in Rome en Elisabeth Bertrand, initiatiefneemster van Scusa Roma.


Noot voor de persredactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Koninklijke Woudenberg
Patricia de Vries, marketing en communicatie adviseur (persvoorlichting)
Louis Camps, directeur
T +31 (0)183 – 606600
T +31 (0)6-51 55 58 38
E p.devries@koninklijkewoudenberg.nl

Salviamo La Barcaccia
Angela Mannaerts, Voorzitter
T +39 06 45 22 401