NS gunt renovatie stationsgebouw Zwolle
aan Koninklijke Woudenberg

Koninklijke Woudenberg start in september met de renovatiewerkzaamheden van het stationsgebouw van Zwolle. Het stationsgebouw wordt een ruimte met winkels en horeca en de OV-service winkel. Het komende jaar wordt de stationshal verbouwd tot een ‘Kamer van de stad’. Een plek waar bezoekers op een prettige manier kunnen wachten op de trein en waar men terecht kan om wat te werken of andere mensen te ontmoeten.

Koninklijke Woudenberg is in bouwteamverband betrokken bij de verbouwingswerkzaamheden aan het stationsgebouw in Zwolle. “Samen met opdrachtgever, architect, constructeur en installateurs zitten we aan tafel om binnen budget en taakstelling te komen tot een maakbaar ontwerp,” aldus Vincent van Wincoop (Commercieel Projectmanager Koninklijke Woudenberg). De werkzaamheden van Koninklijke Woudenberg bestaan uit het intern strippen van het gebouw, het terugbrengen van de gevel naar oorspronkelijke staat en het vernieuwen van de installaties. Tot slot zullen we het gebouw casco inrichten naar de te verhuren commerciële ruimtes.”

Impressie: Ruland Architecten

Rijksmonument

Architect Joost Ruland: “Wij werken als architectenbureau veel voor de spoorsector, maar ieder stationsgebouw is uniek. Zo ook het gebouw in Zwolle. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk de monumentale elementen behouden. En dat we de essentie en het karakter van het gebouw in het oog houden. Gelukkig is het stationsgebouw van Zwolle aan de buitenkant door de jaren heen grotendeels intact gebleven. Maar het oorspronkelijke interieur is vrijwel verdwenen. Door diverse verbouwingen is de transparantie en de ruimtelijke structuur van het gebouw verloren gegaan.”

In het nieuwe ontwerp is ervoor gekozen om het gebouw haar transparantie terug te geven. De gevel aan het Stationsplein en het perron, die nu grotendeels gesloten is, wordt meer open door ramen te vervangen door dubbele deuren. “Zo ‘opent’ het gebouw zich straks naar het nieuwe Stationsplein toe en kunnen mooie combinaties worden gemaakt tussen activiteiten op het plein en in het gebouw,” aldus Joost Ruland.

Planning

“Koninklijke Woudenberg is geselecteerd op basis van het plan van aanpak. Hierin hebben we meegedacht met de opdrachtgever om de verbouwingswerkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door een slimme planning hebben we zelfs een kortere bouwtijd kunnen garanderen,” aldus Vincent van Wincoop. 

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De werkzaamheden aan het gebouw starten in september en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Gedurende de werkzaamheden zijn de kiosk en broodzaak gesloten, alle andere winkels op het station zijn gewoon geopend. Na oplevering verhuizen enkele winkels naar het stationsgebouw, zodra de nieuwe winkelruimte gereed is. Uiteraard wordt er rekening mee gehouden dat reizigers zo min mogelijk hinder ondervinden van de verbouwingswerkzaamheden.