NRP GULDEN FENIKS
HUIS DER PROVINCIE - GELDERS HUIS IN ARNHEM

“De Provincie Gelderland heeft door de combinatie van restauratie met nieuwbouw een duurzaam en eigentijds ‘huis’ met monumentaal karakter gekregen.”

Koninklijke Woudenberg voerde in opdracht van VolkerWessels de restauratie uit van het Huis der Provincie van het Gelders Huis. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit grote project was: het monumentale Huis der Provincie bruikbaar houden in de toekomst. Dat is gelukt! Onze vakrestaurateurs zijn trots op het eindresultaat. Of zoals in de NRP Gulden Feniks magazine staat: “Al tweehonderd jaar ligt Huis der Provincie aan de Markt, Arnhem. Met de renovatie van het Huis der Provincie en de realisatie van de nieuwbouw heeft het Bestuurskwartier een opwaardering gehad. Het Huis der Provincie is letterlijk op een voetstuk gezet, waarmee de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd is. Nu functioneert het gebouwensemble als een verbinder tussen Rijn en plein. Het gebouw heeft één entree in plaats van drie, waardoor de sociale cohesie tussen medewerkers en bezoeker is toegenomen. Ook is de efficiëntie toegenomen: de logistiek is beter en centraal georganiseerd. De duurzaamheidsprestatie is hoog, zowel van oud- als nieuwbouw.”

Helaas is het grootschalige renovatieproject Gelders Huis niet bekroond met de NRP Gulden Feniksprijs, maar toch is Koninklijke Woudenberg zeer tevreden over het resultaat met grote culturele historische waarde. Lees hier het artikel in het NRP Magazine: bit.ly/2MuvlaD Meer over restauratie en renovatie: bit.ly/2F81yBv #HoudtHistorieLevend