MUSEUM DE LAKENHAL IN LEIDEN
FEESTELIJK GEOPEND DOOR KONING

21 juni 2019

Woensdag 19 juni 2019 heeft Zijne Majesteit de Koning het vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden geopend. Na een sluiting van ruim 2 jaar opent het museum opnieuw haar deuren  voor het publiek. Gedurende die sluiting heeft Koninklijke Woudenberg samen met IBB Kondor het museum grondig gerestaureerd en uitgebreid.

Voor de openingshandeling door de Koning schreef het museum een sleutel-ontwerpwedstrijd uit voor basisschoolleerlingen in Leiden. Het winnende ontwerp en diens ontwerpers speelden een prominente rol in de opening. De sleutel voorzien van het winnende ontwerp werd samengevoegd met een tweede sleutel, waarmee zich het symbool van de stad ontvouwde en het museum symbolisch werd geopend.

Tijdens de daarop volgende rondleiding nam de Koning kennis van het topstuk ‘Het Laatste Oordeel’ van Lucas van Leyden, de collectiepresentatie Het Beleg en Ontzet van Leiden en kreeg hij het Nieuw Leids Laken te zien, dat door vijf hedendaagse ontwerpers en kunstenaars is ontwikkeld op basis van oude Leidse ambachten en nieuwe technieken.

Foto: Karin Borghouts

De opgave

Voor het vernieuwde museum waren 3 hoofdcomponenten van belang; de restauratie van het monumentale deel, de realisatie van de nieuwbouw en het aanbrengen van de nieuwe installaties. Hiervoor heeft Koninklijke Woudenberg samen met IBB Kondor de VOF Nieuw Laecken opgericht en is samenwerking met Homij gezocht voor de installaties.

Restauratiewerkzaamheden

De restauratiewerkzaamheden van Koninklijke Woudenberg concentreerden zich op de verschillende zalen van het 17e-eeuwse stadspaleis de Laecken-Halle, het voorplein, de vestibule en de Achterplaets, het centrale binnenplein. Door het centrale binnenplein te creëren, is er een open oriëntatieruimte ontstaan. Van hieruit zijn de vier afzonderlijke bouwdelen van het museum toegankelijk.

Belangrijk onderdeel voor het open maken van het binnenplein was het verplaatsen van de monumentale Joristrap. Nu deze op zijn nieuwe plek staat, lijkt het alsof het altijd zo is geweest. Niets is echter minder waar; de trap is helemaal uit elkaar en opgeslagen geweest inclusief de bebouwing waar hij in stond. Een jaar later is hij op de huidige plek weer opgebouwd en met een speciale schildertechniek gehout. Een prachtig eindresultaat.

Door de jaren heen heeft het gebouw talloze verbouwingen ondergaan, de sporen hiervan zijn bewust zichtbaar gelaten in het metselwerk. Dankzij de restauratie en uitbreiding is balans tussen verschillende tijdlagen, volgens het principe ‘eenheid in verscheidenheid’, opnieuw ontstaan. In het prachtig gerestaureerde museumcomplex is een rijke keuze uit de collectie beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis te zien aan de hand van zeven kernverhalen.