MOLEN DE HOOP
IN DE STEIGERS

De komende maanden staat molen de Hoop in Gorinchem in de steigers. Koninklijke Woudenberg is hier begonnen aan de nodige herstelwerkzaamheden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden aan de molen medio februari 2020 gereed zijn.

Molen de Hoop is een ronde stenen stellingsmolen uit 1764 en was tot 1949 in gebruik. Gedurende de restauratie zullen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden aan het metselwerk, voegwerk en schilderwerk. De kapotte stenen worden uitgehakt en op deze plaats worden nieuwe bakstenen ingemetseld, inboeten noemen we dit.

Om te voorkomen dat regenwater naar binnen kan slaan worden er rondom de deuren en ramen kleine gootjes aangebracht. Gedurende de werkzaamheden is de molen niet toegankelijk voor bezoekers.

Foto: Rob Pols enFrits Kruishaar