RENOVATIE
BRANDWEERKAZERNE DIRK

Op vrijdag 6 november hebben Brandweer Amsterdam – Amstelland en Koninklijke Woudenberg een bouwteamovereenkomst getekend voor de renovatie van Brandweerkazerne Dirk. Na een openbare aanbesteding is de inschrijving van Koninklijke Woudenberg beoordeeld als de inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding.

De opdracht is onderverdeeld in twee percelen, te weten: Perceel 1: het in bouwteamverband brengen van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en het realiseren van de bouwkundige renovatie van de brandweerkazerne.

“In de praktijk betekent dit dat we zorg zullen dragen voor de bouwkundige werkzaamheden. Zoals het restaureren van de remise en trappenhuizen, het isoleren van gevels, dak en vloeren en het wijzigen van de indeling,” aldus Aafke van der Werf, Directeur van Koninklijke Woudenberg.

Daarnaast zal Koninklijke Woudenberg de werkzaamheden onder Perceel 2 coördineren, dit betreft de installatietechnische werkzaamheden.

Een impressie van de nieuwe verblijfsruimte

Brandweerkazerne Dirk

Brandweerkazerne Dirk heeft een monumentale status en is gelegen aan de aan de Honthorststraat 27 in Amsterdam. De kazerne werd in 1897 officieel in gebruik genomen. De rode bakstenen voorgevel met drie sierlijke rondboogingangen biedt nog steeds doorgang aan brandweerlieden en hun voertuigen. De kazerne is ontworpen door assistent-stadsarchitect H. Leguyt (1840-1907).