KERKTORENS WATERINGEN EN SLIEDRECHT
IN DE STEIGER

Recentelijk is Koninklijke Woudenberg begonnen met het restaureren van twee kerktorens. De torens van Wateringen en Sliedrecht staan inmiddels in de steigers.

Het gaat om de torens van de Hervormde Kerk van Wateringen en de Grote Kerk van Sliedrecht. De torens zijn nagekeken op mankementen en er is een plan gemaakt van wat er gerestaureerd moet worden. Het is vooral het metsel-, voeg- en stucwerk. In Sliedrecht heeft de toren wat betonherstel nodig en het ijzerwerk van de klokkentoren wordt gerestaureerd.

Grote Kerk Sliedrecht

Grote Kerk Sliedrecht | Koninklijke Woudenberg

Deze kerk is het oudste monument van Sliedrecht en valt sinds 1991 onder de monumentenwet. De kerk is uit het jaar 1763. In dat jaar vond er ook een brand plaats, maar de kerk is gelijk herbouwd. De toren is sinds 1855 eigendom van de burgerlijke gemeente. Het staat op een fundering uit circa het jaar duizend. Het onderste deel is middeleeuws. Het bovenste gedeelte is in 1825 herbouwd. Bron: Grote Kerk Sliedrecht

Hervormde Kerk Wateringen

Hervormde Kerk Sliedrecht | Koninklijke Woudenberg
Voordat de kerk er stond, was er al een kapel. In het midden van de 15de eeuw werd deze vervangen door een kerk. Het was een driebeukige kerk, waarvan de zijbeuken doorliepen langs de toren. In de loop der tijden heeft de kerk veel te lijden gehad. Niet alleen van de reformatie, maar ook de verbouwingen die plaatsvonden om de kerk groter te maken. Als u nieuwsgierige bent naar het indrukwekkende verhaal van deze kerk en zijn toren, kijkt u dan op de website van de Hervormde Gemeente Watering, daar kunt er alles over lezen.