JANSSEN DE JONG BOUW EN KONINKLIJKE WOUDENBERG VERDUURZAMEN DELFTS REGIOKANTOOR STEDIN

Donderdag 9 januari openden Burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt en Stedin CEO Marc van der Linden het gerenoveerde regiokantoor van netbeheerder Stedin aan de Energieweg in Delft. De afgelopen twee jaar hebben zusterbedrijven Janssen de Jong Bouw en Koninklijke Woudenberg het verouderde pand uit 1971 volledig gerenoveerd. Met de heropening is het kantoor toekomstbestendig gemaakt met een moderne klimaatinstallatie, geïsoleerde gevels, HR++ dubbelglas, ledverlichting, laadpalen voor elektrische auto’s en een zonnedak.

Een duurzaam kantoor

Door de renovatie is het regiokantoor veel beter geïsoleerd. De led-verlichting met bewegingssensoren is stukken zuiniger en het gebouw kan nu efficiënter worden verwarmd. Hierdoor gaat de uitstoot van CO2 van het kantoor aanzienlijk omlaag. Het kantoor heeft nu een energielabel A.

Het hele binnenwerk van het gebouw is gesloopt, zodat er minder gesloten kamers zijn en meer open kantoortuinen met meer werkplekken. Het gesloopte materiaal is zoveel mogelijk hergebruikt of duurzaam verwerkt.

Stedin sluit veel zonneparken en zonnedaken in de regio aan, maar heeft nu voor het eerst haar eigen zonnedak. Tijdens de verbouwing zijn er ruim 1.100 zonnepanelen op het dak van het magazijn gelegd. Deze panelen leveren ongeveer 300.000 kWh aan elektriciteit per jaar op. Goed genoeg om de energierekening van het gebouw met 20% omlaag te brengen.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt en CTO David Peters van Stedin heropenen het regiokantoor van Stedin aan de Energieweg in Delft. FOTO: Sicco Pictures.

Samenwerking tussen zusterbedrijven

Het plan van aanpak van Janssen de Jong Bouw en Koninklijke Woudenberg sloot precies aan op de wensen van Stedin. Belangrijk punt hierin was dat de renovatie werd opgesplitst in een laagbouw en hoogbouw, op deze manier kon de helft van het kantoor in gebruik blijven.

‘Nadat Janssen de Jong Bouw en Koninklijke Woudenberg eerder gezamenlijk de renovatie van het regiokantoor van Stedin in Utrecht hadden gerenoveerd bleek deze combinatie wederom een succesformulie,’ aldus Louis Camps (Directeur Janssen de Jong Bouw). ‘De kennis en kunde van beide bedrijven om een dergelijke opdracht uit te voeren in een bestaand gebouw sloten ook hier perfect op elkaar aan.’

Een trots team van Janssen de Jong Bouw en Koninklijke Woudenberg overhandigt een oplevergeschenk aan Stedin. FOTO: Sicco Pictures.