GOUDEN PIRAMIDE
VOOR NEDERLANDS AUSCHWITZ COMITE

Het Nederlands Auschwitz Comité heeft De Gouden Piramide 2022 toegekend gekregen voor de realisatie van het Nationaal Holocaust Namenmonument. De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De jury was onder de indruk van de gedrevenheid van het comité, de volharding om de missie te realiseren en de prachtige realisatie van een plaats van herdenking en bezinning. Het comite heeft een professioneel team samengesteld, dat een zeer bijzondere samenwerking heeft gehad tijdens het hele proces om het monument te realiseren.

Bij Koninklijke Woudenberg hebben we deze opdracht, het hele proces en de samenwerking met Jacques Grishaver, Paul Rohlfs en architecten, adviseurs, onderaannemers als heel bijzonder en heel prettig en hecht ervaren. Van harte gefeliciteerd, iedereen bij de stichting! En natuurlijk ook alle mensen die betrokken zijn geweest bij het realiseren van dit monument. 


Het Nationaal Holocaust Namenmonument won eerder al twee andere prijzen: de Gouden A.A.P. 2022 en de Nationale Staalprijs in de categorie Karakteristieke stalen bouwdelen.  

Meer informatie over dit bijzondere monument: Holocaust Namenmonument Amsterdam Koninklijke Woudenberg

Copyright: de gouden piramide