BIJZONDERE VONDST
TIJDENS WERKZAAMHEDEN KASTEEL HELMOND

Kasteel Helmond staat al bijna 700 jaar in het centrum van Helmond. Het is de grootste waterburcht van Nederland. Tijdens de werkzaamheden aan het kasteel werden er bijzondere vondsten aangetroffen in een oude stortkoker.

Koninklijke Woudenberg is momenteel bezig met werkzaamheden voor Kasteel Helmond. Tijdens de werkzaamheden in de Jan van Berlaerzaal, de oudste zaal in het kasteel, zijn de restanten van een middeleeuws toilet gevonden. In het puin kwamen de resten van een 14de eeuwse ‘stortkoker’ tevoorschijn.

De stortkoker stamt uit de tijd waarin het oudste deel van het kasteel werd gebouwd. Het lijkt erop dat de vroegere kasteelbewoners hun afval simpelweg in het toilet gooiden. Tussen de rommel werden onder andere een tabakspijp, een wijnglas, textiel, drinkbekers en lakzegels gevonden. Van de gevonden lakzegels is er één nog van prima kwaliteit, waardoor kan worden nagegaan met wie er werd gecorrespondeerd.

Enkele vondsten uit de stortkoker

De vondsten dateren voornamelijk uit de late 17de of eerste deel van de 18de eeuw en zijn door de droge omstandigheden goed bewaard gebleven. “Het is mooi dat zulke vondsten gedaan worden tijdens de werkzaamheden”, aldus projectleider Johan den Hartog. “Waarschijnlijk worden een aantal gevonden voorwerpen nog nader onderzocht”.

Bron foto: http://bit.ly/2FNmxLt