Aafke van der Werf nieuwe voorzitter
Vakgroep Restauratie

Per 1 januari 2021 neemt Aafke van der Werf de rol van voorzitter van de Vakgroep Restauratie over van Flip van de Burgt. In onderstaand artikel uit Monumentaal Magazine stelt zij zich alvast even voor.

Eind dit jaar neem ik de rol over van Flip van de Burgt als voorzitter van de Vakgroep Restauratie. Een enorme eer. Natuurlijk stel ik mezelf dan vragen als Waar sta ik voor? Waar ga ik me voor inzetten om deze rol zo goed mogelijk te vervullen?

Behoud van erfgoed, dat is waar we allemaal voor staan: (restauratie)architecten, gespecialiseerde aannemers, (restauratie)bouwbedrijven, monumentenbezitters en de overheid.

De kwaliteit van uitvoering staat of valt met de ambitie in de hele keten, van eigenaar tot (restauratie)bouwbedrijf, van subsidieverstrekking en vergunningverlening tot financiering, van beleid tot eigen verantwoordelijkheid.

Allerlei ontwikkelingen hebben op de keten invloed en de opgave van instandhouding van erfgoed. Zo is de pure restauratie steeds vaker niet meer met een schaartje los te knippen van regulier onderhoud, energetische verbetering of herbestemming. Dat maakt dat meerdere partijen onderdeel gaan uitmaken van de keten.

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt op ons af. Maken we hier kans voor de borging van kwaliteit van erfgoed beheer? Subsidieregelingen veranderen, de capaciteit bij gemeentes staat onder druk omdat zij steeds meer taken krijgen, en de aanwas van jonge vaklieden vergt aandacht. Zomaar een greep uit ontwikkelingen in de branche.

Niemand van ons kan in zijn eentje met deze issues omgaan. Maar het lukt wél als we elkaar opzoeken, stakeholders verenigen, eikaars belangen goed begrijpen en van daaruit verstandige voorstellen uitwerken.

Gelukkig is in het recente verleden al veel in gang gezet, mede dankzij de tomeloze inzet van mijn voorganger. Flip van de Burgt. Met passie en energie ga ik die route van verbinding vervolgen opdat we nog lang kunnen blijven genieten van onze mooie monumenten.