Koninklijke Woudenberg

VERLEDEN
Koninklijke Woudenberg is na de 2e wereldoorlog uitgegroeid tot een eigentijds restauratie bouwbedrijf. Er zijn een groot aantal tot de verbeelding sprekende projecten gerealiseerd en vele monumenten gerestaureerd.

HEDEN
Koninklijke Woudenberg is een Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB) en aangesloten bij de Vakgroep Restauratie. Als partner voor opdrachtgevers en ontwerpers spelen wij een rol in het behoud, restauratie en de ontwikkeling van het Cultureel Erfgoed. De kwaliteit van onze restauratie- en renovatiewerkzaamheden blijft gewaarborgd door onze goed opgeleide specialistische vaklieden.

TOEKOMST
Koninklijke Woudenberg investeert voortdurend in personeel en onderneming. Wij investeren in opleiding en kennis om invulling te geven aan onze ambitie, waaronder restauratie. Met onze visie willen wij bouwen aan de toekomst. Met behoud en kennis van het ambacht, aangevuld met moderne technieken, zorgen wij mede dat het Cultureel Erfgoed voor de volgende generaties behouden blijft.
 

bouwbedrijf   restauratie   renovatie  herbestemming
     cultureel erfgoed  monumenten
traditioneel  vaklieden  ambachten  moderne technieken
           lean werken  milieu   co2-reductie   FSC  ERB

Partner in herbestemmen

Een film over herbestemmen met hierin de Eurobioscoop te Hilversum: filmpje
Het plan voor de herbestemming van de Eurobioscoop is overigens gewonnen door Koninklijke Woudenberg.

Trede 5 CO2-Prestatieladder behaald!

Koninklijke Woudenberg is gecertificeerd voor het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder (trede 5). Hiermee laten we zien dat we als bedrijf bewust omgaan met de uitstoot van CO2 en dat we daar als organisatie gericht op sturen.

Lees verder >>

0