De organisatie van Koninklijke woudenberg

Vaklieden restauratie

Ons restauratiebedrijf kent een groot aantal vaklieden, dat zich niet beperkt tot timmerlieden, steenhouwers en metselaars. Aparte ploegen steigerbouwers, slopers, voegers, injecteurs en steenreparateurs zijn beschikbaar. Indirect zijn alle stafafdelingen, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoeringsfase, betrokken bij de projecten.

Directie

Bij de directie berust de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten binnen het bedrijf.

Staf

Koninklijke Woudenberg heeft  een aantal op HTS/MTS-niveau geschoolde technici in dienst, die belast zijn met de wervoorbereiding, calculatie, hoofduitvoering en uitvoeringswerkzaamheden.

Vestigingen

Koninklijke Woudenberg heeft het hoofdkantoor in Ameide, en nevenvestigingen in Son en Breugel, Tienhoven-ZH (werf en materieeldienst).

Daarnaast valt Meesters In onder Koninklijke Woudenberg. Meesters In is gevestigd in Tienhoven en dragen zorg voor alle specialistische werkzaamheden aan steenachtige materialen. Van natuursteen tot beton.

Commercie

De afdeling projectverwerving houdt zich bezig met de aanbiedingen voor onze klanten. Hier wordt gewerkt aan begrotingen, maar ook aan plannen van aanpak en (LEAN-)planningen. Bij werken van enige omvang wordt in de voorbereidingsfase ook al uitvoering samengewerkt met de afdeling productie.

Wij maken aanbiedingen voor diverse aanbestedingen, maar ook één op één in bouwteamtrajecten of op eigen initiatief in geval van bijvoorbeeld herbestemmingen.

(Hoofd)uitvoering/projectleiding

Het zwaartepunt van de organisatie ligt bij de (hoofd)uitvoering. De projectleider is verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het werk. Hij behartigt hierbij zowel belangen en eisen van de opdrachtgevers als de door het bedrijf hierop gebaseerde normen voor:

  • materiaalinkoop
  • manbezetting
  • materieelinzet
  • planning
  • kwaliteit van het werk
  • voortgangscontrole en nacalculatie

Administratie

De administratie maakt gebruik van moderne software en is in staat directie en projectleiding wekelijks te voorzien van adequate informatie. Ten behoeve van de facturering wordt aan de hand van een productieopname automatisch een termijnstaat aangemaakt.

Werf – materieeldienst

Het doel van de werf is tweeledig: opslag van oude materialen, benodigd voor te restaureren projecten en bezit van eigen materieel, dat ingezet wordt op de werken. De werf zorgt voor distributie, onderhoud en beheer van het materieel.