Natte schietkatoenloods en bomvrij hospitaal

Met veel trots beginnen we in de loop van de zomer met de restauratie van de natte schietkatoenloods en het bomvrij hospitaal. Beide gebouwen kennen een mooie geschiedenis.

BOMVRIJ HOSPITAAL

In het midden van de 19de eeuw bleek er behoefte te zijn aan een nieuw buskruitmagazijn, met de eis dat het gebouw bomvrij zou zijn. Dit hield in dat het te bouwen opslag bestand zou zijn tegen zware granaatinslagen. Het magazijn zou moeten worden gebouwd in Bastion VI.

In 1855 lag er een voorstel tot de bouw van een klein magazijn met twee ruimten met een lengte en breedte van 4.50 meter. Dit bestek ging met een reactie van de minister gepaard waarin hij voorstelde om het idee van kleine opslagruimten te laten varen en in plaats daarvan een groot buskruitmagazijn in Bastion VI te bouwen, dat dienst zou doen als centrale-opslagplaats.

Normaliter was de gewoonte om kleine magazijnen vanuit grote te bevoorraden. Dit was relatief een kostbare zaak in verhouding tot de capaciteit van hun berging en het risicovolle transport. Het advies van de Generaal-Majoor Inspecteur der 1ste Inspectie der Fortificatiën werd door het minister van Oorlog gevolgd en in mei 1857 werd het nieuwe buskruitmagazijn vergroot opgeleverd.
Het gebouw bevat drie ruimten, ieder gedekt door een tongewelf, 21 K/ton buskruit kon hier worden opgeslagen.

Video

GEPASSIONEERDE VAKMENSEN EN SPECIALISTEN MET VERNUFT

In 1874 werd de nieuwe vestingwet aangenomen, deze leidde tot eigentijdse aanpassingen van de vesting Hellevoetsluis. De uitvoering vond plaats in de periode 1880-1885. Een van de aanpassingen was dat de bastions voor zijn gebruikers een eigen kruitmagazijn zouden hebben. Daarbij verloor het grote kruitmagazijn in Bastion VI zijn taak als distributeur en werd als zodanig ingericht tot bomvrij wachtlokaal en logiesruimte. Het gebouw bestaat dan uit drie gewelfde ruimten met daar in een officiersverblijf, het deed dienst als noodhospitaal en voor kazernering.

Heden ten dage bekend als het ‘Bomvrije Hospitaal of Bomvrije Logies’

NATTE SCHIETKATOENLOODS

Complex bestaande uit een LOODS voor de opslag van natte schietkatoen en een bijbehorend hek, gebouwd tussen 1865-1870 binnen de vesting en marinehaven te Hellevoetsluis. Het gietijzeren hekwerk markeert aan de noordzijde een kleine vierkante waterplaats, waar vroeger een pomp stond. De loods is gesitueerd tegenover het uit 1665 daterende kruithuis in bastion V. Dit gebouw is tussen 1865-1870 eveneens voorzien van een hekwerk.

De loods is tegelijkertijd met de op circa honderd meter afstand gelegen affuitloods gebouwd, in een zeer sobere Eclecticistische stijl, waarbij Neo-Classicistische stijlelementen overheersen. Als gevolg van nieuwbouw is de visuele relatie tussen de deze twee loodsen enigszins verstoord.

Op enige afstand van de Opzoomerlaan staat tegenover het voormalige kruithuis uit 1665 in Bastion V een in baksteen opgetrokken loods met een bijbehorend gietijzeren hekwerk. Het hekwerk staat op zeer korte afstand van het gebouw en sluit een L-vormig terrein af. De opening in het hek bevindt zich recht voor de ingang van de loods.

Het duurde tot 1893 voordat er op Bastion V een tweede magazijn werd gebouwd. Het was bedoeld voor de opslag van een nieuwe generatie explosieven: het krachtige schietkatoen. Dit was in 1884 ontwikkeld en had cellulose als grondstof. Het werd grotendeels uit katoen verkregen en na een behandeling met salpeter en zwavelzuur in nitrocellulose ofwel schietkatoen omgezet. Het hierdoor verkregen explosief bleek een revolutie in oorlogsvoering. Het was ruim drie keer zo krachtig als traditioneel buskruit, zodat er een veel groter bereik mogelijk was. Het schietkatoen miste bovendien de hinderlijke kruitdampen en rookgassen die na het afvuren van buskruit rond een kanon bleven hangen, zodat er langduriger kon worden geschoten.

Tussen 1890 en 1891 onderhandelden het Departement van Marine en het Ministerie van Oorlog over de opslag van de voorraden schietkatoen die zowel het leger als de zeemacht gebruikten voor hun torpedodiensten. Torpedos waren zeemijnen, die in tijden van oorlog werden aangewend om zeegaten en havens tegen vijandelijke schepen te beschermen. Het Ministerie van Oorlog stond toe dat het schietkatoen van de marine (circa 1400 kg) voorlopig werd ondergebracht in het bomvrij wachthuis in Bastion VIII. Dit werd echter als een te klein en ongeschikt gebouw bevonden, zodat er in onderling overleg een nieuw magazijn werd gebouwd in Bastion V. Dit werd in 1893 opgeleverd en deed tot omstreeks 1933 dienst.

KRACHTIG SAMENWERKEN MET ONZE PARTNERS

Wij geloven in de kracht van samenwerken. Partnerschap met onze opdrachtgevers, architecten, installateurs en andere adviseurs van de opdrachtgever. Daarbij staan de mogelijkheden en oplossingen voor de klant bij ons centraal met respect voor wat er behouden moet blijven. Aan de tekentafel in een bouwteam tot in de uitvoering van het aangenomen werk. Met technisch hoogwaardige en duurzame oplossingen die passen in de tijdsgeest en de klantbehoeften.

Wij leveren hoge kwaliteit en denken mee met de opdrachtgever in de beheersing van risico’s in budget en planning. Dat verwachten wij ook van de partners en collega-aannemers met wie wij open en transparant samenwerken om de klus voor de opdrachtgever naar volle tevredenheid te klaren. Klinkt misschien heel logisch, maar in onze (traditionele) markt is dit een unieke denkwijze. Wij vinden het aan onze ‘koninklijke stand’ verplicht om hierin vanuit deze eigen visie toonaangevend te zijn als restauratiebedrijf.

Koninklijke Woudenberg werkt intensief samen met onze zusterbedrijven Meesters In en Van der Vegt. Het is die passie, trots en precisie die we onze opdrachtgevers graag laten zien in de realisatie van een werk. Wij stellen deze ambachtelijke bedrijven graag aan u voor!

Meesters in

Natuursteen, Beton en Kunststeen. Een rijksmonument dat aan restauratie toe is, een beeldhouwwerk in verval, cultureel erfgoed dat in slechte staat is, vraagt om Meesters In. Want historie die in ere hersteld moet worden, vraagt om echte experts en ambachtslieden. Om vakmanschap en precisie. Wij restaureren, herstellen en vernieuwen alle steenachtige objecten. Van Italiaans marmer, terrazzo, keramiek tot mergelsteen. Van leisteen tot beton. Injecteren van scheuren en reinigen van gevels. Alle werkzaamheden en producten van en met steen worden door de ambachtslieden van Meesters In uitgevoerd. Onder het label Meesters in Kunst onderhouden, restaureren, vernieuwen, realiseren en conserveren wij kunstwerken in de openbare ruimte.
Meer weten over onze
projecten of advies op maat?

Lees meer..

Van der vegt

Landgoed Zonnestraal HilversumRijksmuseum AmsterdamVredespaleis Den HaagVondelpark AmsterdamWereldmuseum Rotterdam, een greep uit de restauratieprojecten van Smeed- en Constructiebedrijf Van der Vegt. De vakmensen die bij Van der Vegt werkzaam zijn, hebben ieder hun eigen specialisme. Wij zijn inzetbaar voor staalbouw, non ferro, (complexe) trappen, (sier)smeedwerk en restauratie van metaalwerk. Behoud gaat voor vervanging! Niet zomaar een kreet, maar de essentie van ons vakmanschap. Hoe we ons vakmanschap voor u als particulier, aannemer of architect kunnen inzetten?

Lees meer..

Meesters in Kunst

Het monument Koningin Wilhelmina te paard op het Rokin, de restauratie van bronzen beelden van Rodin en Ozzip Zadkine. Het zijn voorbeelden uit de portfolio van Binder Art Services. Binder Art onderhoudt, restaureert en conserveert kunstwerken in de openbare ruimte. De collega’s van Meesters In zijn specialist op het gebied van herstel of vernieuwen van alle soorten steen die vaak onderdeel uitmaken van kunstobjecten. Door de samenwerking van Binder Art en Meesters In worden klanten in specifieke behoeften voorzien, omdat er een totaalpakket kan worden geleverd dat nodig is voor behoud van kunst in de openbare ruimte. 

Lees meer.. 

ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS