VUURTORENEILAND
DURGERDAM

Herontwikkeling van “een bijzondere plek waar de beleving van de elementen centraal staat”.

Het eiland is magisch. Open naar wind en zon, met resten van de verdedigingswerken en de nog operatieve vuurtoren. Het project bestond uit het herstel van de fortificaties, de aanleg van een duurzame installatietechnische infrastructuur en een masterplan voor de stapsgewijze openstelling van het eiland, beginnend met een nieuw ‘winterrestaurant’ in de kazerne.

Bij iedere ingreep is altijd het bestaande karakter leidend geweest. Verstoring van de melancholie van natuur en verval waren geen optie. De fortificaties zijn dan ook instandgehouden en niet gerenoveerd. In de toekomst worden de munitiebunkers omgebouwd tot slaapplekken. Schuilhutten worden op het eiland neergezet.

De duurzame installaties zijn gedeeltelijk zichtbaar, zoals een helofytenvijver en zonneboilers op de verdedigingswal. Alle stromen van water, lucht en energie komen samen in de installatieschuur. Het winterrestaurant kreeg onder andere een ingepaste nieuwe façade en nieuwe vloer. Vuurtoreneiland is een bijzondere plek waar de beleving van de elementen centraal staat.

Het eiland is sinds 1996 met een smalle brug aan het vasteland verbonden. Het Provinciaal Monument en Unesco-werelderfgoed is staatseigendom met Staatsbosbeheer als beheerder. De herbestemming omhelsde twee belangrijke elementen:

  • De restauratie en de consolidatie (instandhouding) van de kazerne (fort);
  • Het gereed maken van een bijzondere locatie met nieuwe functies. Er moest een restaurant komen, een ruimte voor cultureel-maatschappelijke functies en het moest geschikt worden als evenementenlocatie.

Het team van Koninklijke Woudenberg zorgde voor het vakkundige herstel van het metselwerk en voegwerk van de kazerne en gewelven. Daarnaast is er schilderwerk en herstel van de kozijnen en deuren uitgevoerd en is er een nieuwe sanitaire ruimte met douches en toiletten in de kazerne gerealiseerd. De installatieruimte met de fundering was een mooie uitdaging waarin natuur en duurzame energie met techniek en ambacht werden gecombineerd en het onzichtbare zichtbaar is voor het publiek.

Bekijk onderstaande film van Triodos Bank om een impressie te krijgen van het project.