BIBLIOTHEEK VAN UNIVERSITEIT
VAN AMSTERDAM

Koninklijke Woudenberg werkt samen met BINX Smartility aan de restauratie, renovatie en nieuwbouw van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Koninklijke Woudenberg werkt samen met BINX Smartility aan een heel bijzonder en complex project in Amsterdam: de restauratie, renovatie en nieuwbouw van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.  De monumentale Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis van het voormalige binnengasthuisziekenhuis worden  gerestaureerd. Middels een nieuwe ingenieuze glazen overkapping worden de gebouwen met elkaar verbonden en zo samengevoegd tot één gebouw voor de bibliotheek. Ontmoeting, studeren en interactie zullen in het pand centraal staan.

Koninklijke Woudenberg is verantwoordelijk voor het restauratiegedeelte. Het Zusterhuis wordt als eerste aangepakt, wat sloopwerk en constructieve aanpassingen, daarna volgen de beide kliniek gebouwen.

Parallel aan deze voorbereidende werkzaamheden werd het restauratieplan van het gevelwerk opgestart. Vanaf week 40 worden samen met de bouwdirectie en restauratie architect opnames van de gevels gemaakt. We controleren het nut en de noodzaak van de beoogde werkzaamheden en reflecteren op de aannames in het bestek en onze begroting.

Vincent van Wincoop, tendermanager en projectmanager tijdens de engineringsfase, vertelt:  “Het is een hele puzzel, maar wel een hele mooie en noodzakelijke om de kwaliteit te borgen die wij, als vakidioten, willen leveren.

Trots voegt hij eraan toe: “Naast ons eigenlijke werk van restaureren zijn we ook nauw betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen met Binx en de UvA. Binx is nog volop aan het engineren namelijk. Alles wat om en in het gebouw wordt toegevoegd raakt namelijk het monumentale. Iets waar de gemeente Amsterdam zeer nauwlettend oplet in dit project. Wij brengen onze kennis en kunde hierbij in. Iedere 3 weken doen wij ons rondje over de bouw met de afdeling Monumenten & Advies van de gemeente. Dan laten wij zien wat we maken en hoe wij met het behoud van dit prachtige pand omgaan.”