STADSSCHOUWBURG
UTRECHT

De ‘show must go on’!

Stadsschouwburg Utrecht is één van de moderne monumenten van Nederland. Dudok ontwierp een prachtig theater, maar 75 jaar later voldeed het niet meer aan de eisen van de hedendaagse theaterbezoeker. De renovatie van dit jonge monument is ontworpen door Van Hoogevest Architecten. Het theater is zodanig veranderd dat de monumentale waarde in ere is hersteld én voldoet aan de normen en eisen van deze tijd.

Het theater is in gebruik gebleven tijdens de uitvoering van de renovatie. Het is in twee fasen  gerealiseerd, zodat er altijd een theaterzaal operationeel kon zijn. Afstemming met de gebruiker van het pand was hier cruciaal. De show must go on: verstoring van de theateractiviteiten bleef daardoor beperkt en de operationele bedrijfsvoering kon doorgang blijven vinden.

De geplande opleverdatum was een harde deadline: het begin van het theaterseizoen. De onvoorziene grote hoeveelheid asbest die ontdekt werd tijdens de uitvoering, zorgde ervoor dat de planning onder druk stond. Toch heeft Koninklijke Woudenberg het project op tijd opgeleverd door hierover open en transparant met de opdrachtgever samen naar nieuwe oplossingen te zoeken. Het werk getuigt voor Koninklijke Woudenberg ook van een sterk staaltje partnerschap.

Als hoofdaannemer hebben we de coördinatie van onze partners,  onderaannemers en nevenaannemers zo weten in te zetten dat we gezamenlijk onze opdrachtgever konden ontzorgen in de complexiteit van de renovatie met een zeer korte bouwtijd. Het resultaat: bezoekers, artiesten en medewerkers kunnen weer genieten van harmonie, transparantie en akoestiek met hedendaags comfort. Zoals Dudok het toen ook zo bedoeld heeft.