RIJKSMUSEUM
AMSTERDAM

Aan de grootscheepse verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam heeft Koninklijke Woudenberg een grote specialistische bijdrage mogen leveren. Onze vakmensen waren onder meer betrokken bij de restauratie van het casco-interieur, de renovatie van de Teekenschool en de villa, de restauratie van het casco exterieur en de restauratie van de Philipsvleugel. Daken, gevels en gewelven werden gerestaureerd en nieuwe glazen daken zijn aangebracht. Ook herstelde Koninklijke Woudenberg metselwerk, natuursteenwerk en smeedwerk. Delen van het museum kregen nieuwe deuren en kozijnen. Daarin werkten we samen met Meesters In en Van der Vegt.

Het gebouw straalt uit dat Nederland een groots verleden heeft, wat voor nationale musea in de tijd van architect Cuypers gebruikelijk was. De torens en steile daken zijn goed zichtbaar vanuit de historische stad. Het museum is gebouwd in een stijl die is afgeleid van de renaissance bouwstijl begin van de 16de eeuw. Van buiten en binnen is het rijk en betekenisvol versierd. Iedereen moest kunnen begrijpen dat dit een museum was voor historisch nationaal erfgoed. Dat was een eis van het ministerie.

Hoofddirecteur Wim Pijbes van het Rijksmuseum hield tijdens het hele bouwproces nauwlettend de vinger aan de pols. Hij was onder de indruk van het werk van Koninklijke Woudenberg. Wim Pijbes: “Ik kan daar kort over zijn. Het bedrijf staat voor mij voor zeer zorgvuldig vakmanschap.”