Rijksmuseum
Amsterdam

Rijksmuseum Amsterdam

Restauratie en verbouwing Rijksmuseum

Aan de grootscheepse verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam heeft Koninklijke Woudenberg een grote specialistische bijdrage mogen leveren. Onze vakmensen waren onder meer betrokken bij de restauratie van het casco-interieur, de renovatie van de Teekenschool en de villa, de restauratie van het casco exterieur en de restauratie van de Philipsvleugel. Daken, gevels en gewelven werden gerestaureerd en nieuwe glazen daken zijn aangebracht. Ook herstelde Koninklijke Woudenberg metselwerk, natuursteenwerk en smeedwerk. Delen van het museum kregen nieuwe deuren en kozijnen. Daarin werkten we samen met Meesters In en Van der Vegt.

Het internationaal befaamde Rijksmuseum werd in 2013 heropend. Nog steeds zijn wij voor ‘het Rijks’ aan de slag met periodiek of kleinschaliger onderhoud.

Het ‘Trippenhuis’ uit 1662 werd te klein voor de groeiende kunstcollectie van het Rijk. Pierre Cuypers ontwierp met het Rijksmuseum het grootste gebouw van Nederland toentertijd. Meer dan 200 zalen groepeerde hij rond twee overdekte binnenplaatsen. Daartussen de ruggengraat op de hoofdverdieping met de drie belangrijkste zalen: de Voorhal, de Eregalerij en de Nachtwacht-zaal.

WIM PIJBES: ZORGVULDIG VAKMANSCHAP

“Zeer zorgvuldig vakmanschap – Hoofddirecteur Wim Pijbes
Het gebouw straalt uit dat Nederland een groots verleden heeft, wat voor nationale musea in de tijd van architect Cuypers gebruikelijk was. De torens en steile daken zijn goed zichtbaar vanuit de historische stad. Het museum is gebouwd in een stijl die is afgeleid van de renaissance bouwstijl begin van de 16
de eeuw. Van buiten en binnen is het rijk en betekenisvol versierd. Iedereen moest kunnen begrijpen dat dit een museum was voor historisch nationaal erfgoed. Dat was een eis van het ministerie.

Met respect voor toen wordt die eis als geheel vanzelfsprekend gezien door onze ambachtslieden: tijdens de restauratie, verbouwing en tijdens het onderhoudswerk.

Hoofddirecteur Wim Pijbes hield tijdens het hele bouwproces nauwlettend de vinger aan de pols. Hij was onder de indruk van het werk van Koninklijke Woudenberg. Wim Pijbes: “Ik kan daar kort over zijn. Het bedrijf staat voor mij voor zeer zorgvuldig vakmanschap.”

Foto’s: Ruud Koppenol