RDM HOOFDGEBOUW EN MIDDENSTRIP
ROTTERDAM

Realisatie van de herbestemming RDM Middenstrip in korte tijd.

De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij NV (RDM) was een belangrijke scheepswerf voor scheepsnieuwebouw, -reparatie en machinebouw in Rotterdam tussen 1902 en 1996. Inmiddels is het een industrieel monument dat wordt hergebruikt.

In 2012 verwierf Koninklijke Woudenberg de opdracht tot groot restauratieonderhoud van de gevels van het voormalig hoofdkantoor van de RDM. Later in 2013 mocht Koninklijke Woudenberg opnieuw aan de slag om de herbestemming en renovatie te realiseren voor de entree van het terrein: de Middenstrip. De huidige eigenaar Havenbedrijf Rotterdam had een duidelijke klantwens: de Middenstrip moest hét visitekaartje van de nieuwe ‘werf’ worden. Betere bereikbaarheid, leefbaarheid van het terrein én een grotere wervingskracht krijgen voor haar nieuwe gebruikers. Wij realiseerden deze opdracht in een kort tijdsbestek, rekening houdend met huurderseisen en de klantwens.

De herbestemming van de RDM Middenstrip omvat een aantal aaneengeschakelde gebouwen. Op de kop van de Middenstrip bevindt zich het Centraal Magazijn, gevolgd door de Sjouwersloods, Dokloods en de Ateliers-/dienstwoning. Door de demontage van de Sjouwersloods tussen het Centraal Magazijn en de Dokloods is een nieuwe infrastructurele indeling mogelijk geworden om de klantwens te realiseren. Zowel het Centraal Magazijn, wat door de sloop van de sjouwersloods los van de andere gebouwen is komen te staan, en de Dokloods hebben als moderne toevoeging nieuwe kopgevels gekregen.

Oude stalen kozijnen zijn vervangen door nieuwe in de oude stijl. Ook het interieur is aangepakt in de loodsen: entresolvloeren, nieuw sanitair en een moderne installatie. Het Centraal Magazijn is herbestemd voor het Informatie Centrum Duurzaam Bouwen. De Dokloods beschikt nu over multifunctionele bedrijfsunits en de voormalige dienstwoning heeft nu de functie als kantoor. Al met al een veelomvattende herbestemming waarin meerdere functies zijn gecombineerd. Het is een nieuwe thuishaven geworden voor de creatieve industrie, maritieme industrie, educatie en kantoren.