MAURITSHUIS
DEN HAAG

Denken en werken vanuit de gebruiker en functionaliteit

Als eerste door het Rijk gesubsidieerde museum was het Mauritshuis zelf, en niet het Rijksvastgoedbedrijf, opdrachtgever van de grote verbouwing die er tussen 2012 en 2014 plaatsvond. Dat was voor de opdrachtgever de beste manier om vanuit de gebruikers en de functionaliteit te denken en te werken. Koninklijke Woudenberg was coördinerend aannemer van deze opdracht. Het was in veel opzichten een bijzonder werk: de combinatie van restauratie en renovatie van het Rijksmonument, dat schilderijen uit de Gouden Eeuw en 18de eeuw huisvest. Gelegen in de historische omgeving van het Binnenhof, het Plein en de Hofvijver.

Graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen liet dit Stadspaleis bouwen tussen 1633 en 1644 door Jacob van Campen en Pieter Post. Inmiddels is Het Mauritshuis een verzelfstandigd rijksmuseum met schilderijen uit de Gouden Eeuw en topwerken uit de 18de eeuw.

Het 17de eeuwse Mauritshuis is geheel gemoderniseerd: de ramen, de klimaatinstallatie en de verlichting zijn vervangen. Het interieur is verfraaid. Ook de gevel kreeg een opknapbeurt door het plaatsen van kruiskozijnen. Verder werd het museum ondergronds uitgebreid met de  entree, een foyer en een winkel. Dit geheel verbindt het Mauritshuis met het Plein en het gebouw van sociëteit De Witte ertegenover. Hierdoor werd het oppervlak verdubbeld.

Opdrachtgever Victor Moussault geeft in een referentieverklaring aan: “Er is onder complexe omstandigheden met buitengewone vakkundigheid gewerkt. De samenwerking was ook zeer plezierig. Koninklijke Woudenberg heeft met man en macht gewerkt om voor elkaar te krijgen wat de bedoeling was. Dat vond ik heel kenmerkend voor de manier van werken en omgaan met ons als opdrachtgever.”