LAGE FRONTEN
MAASTRICHT

In opdracht van  Belvérdère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV is Koninklijke Woudenberg werkzaam aan de vestingsmuur Lage Fronten in Maastricht. Dit is niet de eerste vestingsmuur in Maastricht waar wij aan werken. Eind 2017 werden de Hoge Fronten al opgeleverd. Deze twee fronten vormen samen een omvangrijk Frontenpark. Het wordt een combinatie van stad, natuur en geschiedenis. De typische kenmerken van de Hoge en Lage Fronten blijven behouden, zoals de hoogteverschillen tussen de twee fronten. Door dit plan worden de historische vestingwerken met hun unieke natuur in ere hersteld. Het is een belangrijke investering in toerisme, leefbaarheid en de ‘leesbaarheid’ van de stad Maastricht.

Het beeld voor de toekomst is een multifunctioneel park waarin verleden en toekomst, rust en recreatie, stad en natuur elkaar ontmoeten. Hierin zullen de droge Hoge en de natte Lage Fronten elk een eigen uitgesproken karakter en bestemming hebben. De Hoge Fronten ontwikkelen zich tot een typisch stadspark met respect voor het historisch erfgoed, de hoogteverschillen en de unieke natuur, zoals de muurhagedis, de gele helmbloem en de muurleeuwebek. Voor de Lage Fronten bestaat het idee om samen met bewoners en andere betrokkenen te komen tot een Park van de Toekomst.

Lage Fronten Maastricht | Koninklijke Woudenberg

De Hoge en Lage Fronten (Maastrichts: De Wèrreke) zijn een deel van de vestingwerken van Maastricht op de westelijke Maasoever. Van de 17e, 18e en vroeg-19e-eeuwse buitenwerken in dit gebied is minder dan een derde bewaard gebleven, waarvan slechts een deel beschermd is als rijksmonument. De vestingwerken zijn opgenomen in een tweetal parken: het Frontenpark en het Waldeckpark. Op de gesloopte vestingwerken zijn woonwijken, industrieterreinen en wegen aangelegd.

“Tijdens ons werk komen we regelmatig iets bijzonders tegen. Dit keer vonden we een natuurstenen sluitsteen die in het verleden was gesloopt door vandalen. De sluitsteen stamt uit de tijd van Willem 3, een bijzondere vondst. Inmiddels is de steen teruggeplaatst bij de ingang van de duiker,” aldus Francis Delissen (Bedrijfsleider Koninklijke Woudenberg Maastricht).

Foto’s: Fred Berghmans