LAGE FRONTEN
MAASTRICHT

Lage Fronten Maastricht

In opdracht van  Belvérdère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV is Koninklijke Woudenberg werkzaam aan de vestingsmuur Lage Fronten in Maastricht. Dit is niet de eerste vestingsmuur in Maastricht waar wij aan werken. Eind 2017 werden de Hoge Fronten al opgeleverd. Deze twee fronten vormen samen een omvangrijk Frontenpark. Het wordt een combinatie van stad, natuur en geschiedenis. De typische kenmerken van de Hoge en Lage Fronten blijven behouden, zoals de hoogteverschillen tussen de twee fronten. Door dit plan worden de historische vestingwerken met hun unieke natuur in ere hersteld. Het is een belangrijke investering in toerisme, leefbaarheid en de ‘leesbaarheid’ van de stad Maastricht.

Het beeld voor de toekomst is een multifunctioneel park waarin verleden en toekomst, rust en recreatie, stad en natuur elkaar ontmoeten. Hierin zullen de droge Hoge en de natte Lage Fronten elk een eigen uitgesproken karakter en bestemming hebben. De Hoge Fronten ontwikkelen zich tot een typisch stadspark met respect voor het historisch erfgoed, de hoogteverschillen en de unieke natuur, zoals de muurhagedis, de gele helmbloem en de muurleeuwebek. Voor de Lage Fronten bestaat het idee om samen met bewoners en andere betrokkenen te komen tot een Park van de Toekomst.

(Bron: Ambitiedocument herijking programma Belvédère)

De Hoge en Lage Fronten (Maastrichts: De Wèrreke) zijn een deel van de vestingwerken van Maastricht op de westelijke Maasoever. Van de 17e, 18e en vroeg-19e-eeuwse buitenwerken in dit gebied is minder dan een derde bewaard gebleven, waarvan slechts een deel beschermd is als rijksmonument. De vestingwerken zijn opgenomen in een tweetal parken: het Frontenpark en het Waldeckpark. Op de gesloopte vestingwerken zijn woonwijken, industrieterreinen en wegen aangelegd. (Bron: Wikipedia)

"Een leuke verrassing was dat de massa achter het grondwerk een meter dikker was dan verwacht”

“Leuk vonden we ook dat we een natuurstenen sluitsteen terug konden plaatsten uit de tijd van Willem 3. Deze sluitsteen was door vandalen gesloopt, maar is teruggevonden. Wij hebben deze bij de ingang van de duiker terug kunnen plaatsen.” – Bedrijfsleider Koninklijke Woudenberg Maastricht

Voor het de consolidatie, restauratie en reconstructie van de Lage Fronten zijn ongeveer 150.000 stenen gebruikt. Mooi en dankbaar werk wat we half juli 2018 hopen op te leveren.

Koninklijke Woudenberg houdt historie levend.

Foto’s: Fred Berghmans