HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND
DELFT

Het Hoogheemraadschap van Delfland is klaar voor het ‘nieuwe werken’.

Comfort, logisch ingerichte ruimtes met flexplekken, een open, transparant gebouw met een nieuw atrium, nieuwe isolatie en moderne installatietechniek. De klantvraag was duidelijk. Het gebouw moest toekomstbestendig worden; medewerkers moeten flexibel kunnen werken in hedendaags comfort, dat voldoet aan de eisen van duurzaamheid. Als aannemer hebben wij samen met onze partner Unica de gebouwen voorzien van nieuwe installaties, isolatie, asbestsanering en zijn duurzame technieken ingepast. Zorgvuldig ingepast zodat monumentale onderdelen werden beschermt en op efficiënte manier nieuwe functies werden ingebouwd.

Het Gemeenlandshuis in Delft is het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het gebouw telt drie aaneengesloten gebouwen met verschillende oorsprong. Sinds 1645 is het Hoogheemraadschap er gevestigd.

Hoogheemraadschap Delft | Koninklijke Woudenberg

Koninklijke Woudenberg toetst constant het ontwerp met de bestaande situatie. In overleg met de opdrachtgever en adviseurs wordt indien noodzakelijk de uitvoering aangepast. Het gebouw is een aaneenschakeling van drie gebouwen waarvan de oorsprong en de architectuur verschillend is. Dit betekent dat het monumentale karakter per gebouw verschilt. Daarmee is kennis, kundigheid en ervaring van de bouwstijlen en de gebruikte bouwtechnieken nodig om de renovatie kwalitatief goed uit te voeren.

In nauwe samenwerking met architect Mecanoo en adviseurs van de opdrachtgever heeft Koninklijke Woudenberg hierop haar partners geselecteerd om de klantvraag te realiseren. Het ontwerp van de architect werd voortdurend getoetst met de bestaande situatie tijdens de uitvoering. Dat samenspel in het hele proces is terug te zien in het resultaat!