FORT SINT MICHIEL
VENLO

Zo’n 100.000 stenen zijn er nodig voor de klus op het kazerneterrein in Blerick. Daar wordt vierhonderd meter muur van het voormalige Fort Sint Michiel hersteld of gereconstrueerd. Het gaat om het zuidelijke bastion van het fort en het wordt voorlopig tot een meter onder het maaiveld opgebouwd. Afhankelijk van de precieze plannen voor het Fort van Venlo worden stukken muur later nog opgehoogd. “Het gaat dus om restauratie. Op plaatsen waar stukken muur zijn weggeslagen wordt ze op basis van de historische feiten weer opgebouwd. Daar is dus sprake van reconstructie,” legt de projectmanager van de gemeente Venlo Mark Huson uit.

We hebben er lang voor gestreden, maar we zijn erg blij dat in de huidige plannen de restauratie van het Fort Sint Michiel en de grachten zo’n belangrijke plaats inneemt. Dat we straks daadwerkelijk om het Fort heen kunnen wandelen en de geschiedenis ter plekke kunnen beleven! Zo moeten we ook met onze waardevolle en unieke geschiedenis omgaan,”aldus John Schlooz, Stichting Red ons Fort

BELEEF DE GESCHIEDENIS VAN VENLO

In de reconstructie wordt rekening gehouden met inslagen van bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu is circa 600 m fortmuur vrijgelegd. Het archeologische en historisch onderzoek laat zien dat het fort door zijn aard, geschiedenis en de goede staat uniek is in Nederland en zelfs in Europa. Op de getroffen plekken wordt met een andere kleur steen gewerkt. Vervormingen in de muur die door inslagen zijn ontstaan, blijven behouden. Op deze manier kan iedereen in het Kazernekwartier bij het fort in de stenen verschillende tijdsperiodes terugzien.

Ons werk gaat immers verder dan alleen het opmetselen van een muur. Dit is historie, we bouwen verder aan het werk dat anderen lang geleden zijn begonnen. Vanaf de tijd dat de Spanjaarden begonnen met de bouw sinds 1641. Voor de reconstructie worden stenen met dezelfde kleisamenstelling als toen gebakken. Ook het gebruik van cement is uit den boze. In die tijd werden stenen gemetseld met kalkmortel en dat doen we nu weer. In het werken met kalkmortel zit ook een andere uitdaging voor onze vakspecialisten: er zit tijdsdruk op de werkzaamheden omdat de mortel zeer gevoelig is voor vorst en regen.