FORT BUITENSLUIS
NUMANSDORP

Koninklijke Woudenberg B.V. is in 2021 geselecteerd om de restauratie en herbestemming van Fort Buitensluis te Numansdorp te realiseren.  De directie van Koninklijke Woudenberg, de wethouder erfgoed gemeente Hoeksche Waard, de directeur van RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland en de voorzitter van de Stichting Fort Buitensluis die het Fort beheert en ontwikkelt, spraken met elkaar af het in originele staat verkerende Fort zorgvuldig te restaureren en geschikt te maken voor de ontvangst van een breed publiek dat kan leren over de bijzondere geschiedenis, kan wandelen over de fortwallen en heerlijk kan eten in het restaurant of op het dakterras met een prachtig uitzicht over Hollandsch Diep en Volkerak.

De verbouwing

Aan de achterzijde van het fort wordt een stuk aangebouwd in de wal naast het hoofdgebouw. Hierin komen modern sanitair, keuken, opslag en installatieruimten.

Om de aanbouw en de bestaande bouw met elkaar te verbinden worden een aantal doorbraken gemaakt. De belangrijkste hiervan is een fysieke voortzetting van de hoofdas van het gebouw richting het water, dwars door de dikke buitenwand en de grondwal heen. Niet alleen zorgt deze doorbraak voor meer daglicht in het pand. Ook wordt hiermee de massieve maatvoering zichtbaar die nodig was om vroeger de soldaten te beschermen tegen inslagen.

Er ontstaat een nieuwe route, die de bezoeker van de entree van het hoofdgebouw langs de hoofdas door het gebouw, de buitenmuur en grondwal, over het terrein, naar het water voert. Het verschil tussen historische elementen en moderne aanpassingen zullen goed zichtbaar zijn voor de bezoeker.

De bezoeker zal ervaren hoe dik de wanden zijn, hoe massief de grondwal was, hoe de buitenwand eruit ziet na 140 jaar bedekt te zijn en via de looproute eindigen bij het geweldige uitzicht over het Hollands Diep, richting Willemstad.

 

Restauratiewerkzaamheden 

Koninklijke Woudenberg gaat de gevel minutieus repareren, denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:

•        losse stenen worden vastgezet;

•        kapotte stenen vervangen;

•        voegen en stucwerk rond de ramen hersteld;

•        houten luiken gerepareerd en soms vervangen;

•        nieuwe metalen voorzetramen voor de oude ramen en kozijnen;

•        ankers voorzien van een beschermlaag tegen oxidatie.

Bij de restauratie wordt vorst- en andere schade hersteld zodat dat het gebouw straks weer bouwkundig in topconditie is. Het authentieke karakter van de bomvrije kazerne blijft behouden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg daarvoor hanteert.

Werkzaamheden dak

Het dak van de bomvrije kazerne is lek. De lekkage van het dak kan het beste opgelost worden door het grondpakket volledig te verwijderen, een nieuwe waterdichte laag aan te brengen op de blootgelegde gemetselde gewelven en het grondpakket weer terug aan te brengen. Als het fort over een paar maanden prachtig is gerestaureerd en opgeknapt is er niks meer te zien van de lekkage, maar voorlopig is het dakterras verboden terrein.

Steun van provincie en gemeente

De restauratie is mogelijk gemaakt door subsidies van provincie Zuid-Holland, erfgoedlijn Historisch Haringvliet en door bijdragen van gemeente Hoeksche Waard. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden voor het einde van 2022 klaar.