Duurzaamheid

DUURZAME KWALITEIT

Kwaliteit, milieuzorg, veiligheid en arbo, efficiency, effectiviteit en (kost)prijs. Allemaal aspecten die nauw met elkaar samenhangen en die voor een goede bedrijfsvoering en procesbeheersing noodzakelijk zijn. Beheersing van het bouwproces is een voorwaarde om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen en om kwaliteit aan onze opdrachtgevers te garanderen. Daardoor zijn wij in staat om onze opdrachtgevers de juiste certificaten te overleggen die nodig zijn om zekerheid, veiligheid, kunde en kwaliteit te garanderen.

Lees meer..