Duurzaamheid c02 Prestatie

DUURZAME KWALITEIT

Kwaliteit, milieuzorg, veiligheid en arbo, efficiency, effectiviteit en (kost)prijs. Allemaal aspecten die nauw met elkaar samenhangen en die voor een goede bedrijfsvoering en procesbeheersing noodzakelijk zijn. Beheersing van het bouwproces is een voorwaarde om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen en om kwaliteit aan onze opdrachtgevers te garanderen. Daardoor zijn wij in staat om onze opdrachtgevers de juiste certificaten te overleggen die nodig zijn om zekerheid, veiligheid, kunde en kwaliteit te garanderen.

Lees meer..

DUURZAME INZETBAARHEID

Duurzame inzetbaarheid is actueel. Gemotiveerd en gezond aan het werk blijven is een belangrijk thema voor zowel werkgevers als werknemers, zo ook voor onze eigen organisatie. Want als mensen met hart en ziel kunnen werken, kunnen zij optimaal presteren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit resultaat ten goede komt aan het resultaat voor onze klanten. Dat klinkt logisch, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Ook voor onze Koninklijke Woudenberg is het een speerpunt in het beleid om werknemers te faciliteren in hun inzetbaarheid. Momenteel worden er inspanningen verricht om hier verder vorm aan te geven. Zo zijn we actief bezig met ons ziekteverzuimbeleid om meer betrokkenheid naar elkaar toe te creëren en worden er op verschillende wijzen de leercultuur binnen de organisatie bevorderd. Zo maken wij stappen in het professionaliseren van het persoonlijk ontwikkelingsproces, de coaching en begeleiding van eenieder met als resultaat dat onze medewerkers nog beter en breder inzetbaar zijn. De activiteiten die we hierin verrichten worden deels gefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds.