Certificeringen

Certificering

Kwaliteit, milieuzorg, veiligheid en Arbo, efficiency, effectiviteit en (kost)prijs zijn aspecten die nauw met elkaar samenhangen en die voor een goede bedrijfsvoering en procesbeheersing noodzakelijk zijn. Beheersing van het bouwproces is een voorwaarde om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen.
Koninklijke Woudenberg heeft gekozen om haar functioneren te laten toetsen in het kader van de toetsingen voor Erkend Restauratiebedrijf (ERB), ISO 9001 en VCA**. Deze regelingen zijn inmiddels meer dan tien jaar in gebruik. In 2011 is hieraan ISO 14001(Milieu) toegevoegd. In 2003 is een integriteitscode in het kader van de SBIB ingevoerd.