Certificeringen

Certificering

Kwaliteit, milieuzorg, veiligheid en Arbo, efficiency, effectiviteit en (kost)prijs zijn aspecten die nauw met elkaar samenhangen en die voor een goede bedrijfsvoering en procesbeheersing noodzakelijk zijn. Beheersing van het bouwproces is een voorwaarde om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen.
Koninklijke Woudenberg heeft gekozen om haar functioneren te laten toetsen in het kader van de toetsingen voor Erkend Restauratiebedrijf (ERB), ISO 9001 en VCA**. Deze regelingen zijn inmiddels meer dan tien jaar in gebruik. In 2011 is hieraan ISO 14001(Milieu) toegevoegd. Per 18 november 2012 zijn wij in het bezit van het FSC certificaat – FSC-C114839 ®.
In 2003 is een integriteitcode in het kader van de SBIB ingevoerd.
Koninklijke Woudenberg heeft in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 2014 trede 4 bereikt op de
CO2-prestatieladder. .
Voor het werken in risicogebieden van de railinfrastructuur (spoor) zijn wij in 2014 ook gecertificeerd: ERB | ISO 9001 | VCA** | ISO 14001 (milieu).